Eksamensforberedende kurs i snekkerfaget

  • På nettet
  • 12 000,-

Dette er et digitalt kurs som gjør det mulig å ta svennebrev som snekker mens man er i full jobb.

Kurset består av 4 moduler hvorav modul 1 (grunnmodul) er obligatorisk. Når du har bestått denne delen må du selv velge fordypningsmodul. Det kan enten være dør/vinduer, trapp eller innredning – avhengig av hvilken fordyping du skal ta svenneprøven i. Fordypningsmodulen er bygget opp på samme måte som grunnmodulen - det vil si at du får tilgang på̊ både videoer, anbefalt faglitteratur og egne spørsmål/oppgaver som du skal levere inn til din sensorveileder. Her vil du få fremover-meldinger i retur fra veilederen, som hjelp i dine eksamensforberedelser.

Etter at denne delen er gjennomført er du klar for eksamen som foregår to ganger i året, vanligvis i juni og desember. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen som privatist og ved bestått eksamen melde deg opp til svenneprøve.

Pris for kurset er kr. 12 000. Dette inkluderer tilgang på oppgaver samt oppfølging fra veiledere tilknyttet kurset, og tilgang til modulen med tilhørende ressurser.

Trenger du bistand, ta kontakt med Opplæringskontoret i ditt område.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: