Innføring i EPD-arbeid

  • 28. sep 2022til 1. nov 2022
  • Microsoft Teams
  • Kr 5000 (per bedrift)
  • Påmeldingsfrist 26.09.2022

Har du hørt ord som EPD, bundet eller biogent karbon, LCA eller klimagassdokumentasjon? Hvis ja, les videre!

Miljøvaredeklarasjoner (EPD) hjelper produsenter til å dokumentere sitt klimagassutslipp forbundet ved produksjon av en bestemt vare. Dette kurset gir en innføring i hvordan din bedrift kan jobbe med EPD-er!

Fremtidens byggenæring vil kreve at produkter og materialer som bygges inn skal ha dokumentasjon på utslippet av CO2 forbundet ved å lage dem. Dette finner man ut med en såkalt livssyklusvurdering - en LCA.

Resultatet av vurderingen kan produsenten deklarere i en miljøvaredeklarasjon. 

Norsk Treteknisk insitutt vil lose oss gjennom tre digitale samlinger om hvordan din bedrift kan arbeide med å få på plass EPD-er for sine produkter. 

Kurset vil gi en introduksjon til livssyklusvurderinger, innføring i hvilke data bedriften må ha oversikt over og hvordan disse kan danne grunnlag for en EPD.

Kurset omfatter forelesninger, praktiske øvelser og individuell veiledning underveis. 

Samlinger
  • Onsdag 28.9, kl. 9-11, Innføring i EPD-er
  • Tirsdag 18.10, kl. 9-11, Innføring i datainnsamling
  • Hjemmelekse med datainnsamling og individuell veiledning
  • Tirsdag 1.11, kl. 9-11, Gjennomgang av datainnsamling

Lenke sendes ut et par dager før hver samling. 

Pris

Kurset koster kr 5000 per bedrift.

Da kan så mange som ønskelig delta fra bedriften. Vi anbefaler at minst to personer deltar. 

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: