HMS for ledere (§3-5-kurs)

Nettkurset kan du ta når og hvor det passer deg. Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at arbeidsgiver skal ha opplæring i HMS, og kunne dokumentere dette. Kurset gir deg den kunnskap og dokumentasjon som loven krever.

Kurset gir arbeidsgiver og ledere kunnskap om grunnprinsippene i det systematiske HMS-arbeidet. Mellomledere har også et ansvar for forebyggende HMS-arbeid og ivaretakelse av HMS innenfor sine ansvarsområder. Det anbefales derfor at også mellomledere gjennomfører opplæring i HMS.

Kurset gjennomføres som elektronisk opplæring med oppgaver og kunnskapstest. Gjennomføring av kurset oppfyller lovens krav til opplæring i HMS for ledere. Kursbevis kan lastes ned og skrives ut etter gjennomført kurs.           

Test deler av nettkurset i HMS gratis


Temaer i kurset
 • Hva HMS er og nytteeffekten av HMS
 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
 • Arbeidsmiljøutfordringer (fysiske og psykiske, konflikter, varsling, ergonomi m.m.)
 • Ansvar og plikter i HMS-arbeidet
 • Samarbeid og medvirkning
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Risikostyring
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Sykefraværsoppfølging

Målgruppe

Daglige ledere og mellomledere/ linjeledere i alle typer virksomheter.

Læringsmål

Få tilstrekkelig kunnskap om HMS-arbeid til å oppfylle sitt arbeidsgiveransvar.

Omfang og praktisk
 • Kurset er på norsk.
 • Kurset tar ca. én dag å fullføre.
 • Det er lagt opp til og anbefales å gjennomføre kurset i flere bolker. 
 • Det er mulig å gå frem og tilbake i kurset og søke opp informasjon en periode etter gjennomføring.

Test deler av nettkurset i HMS gratis

Betingelser for NHO Nettkurs

Noe du lurer på? Ta kontakt med Irmild Gjertsen på e-post 

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: