Ledelse i små og mellomstore virksomheter UTSATT PÅ UBESTEMT TID

Kurs om ledelse i små og mellomstore bedrifter. Kun for medlemmer. UTSATT PÅ UBESTEMT TID

Kurset kjøres i regi av Frode Solberg og Morten Solheim fra BI.

Frode har hatt ansvaret for styrekompetanseprogrammet ved Handelshøyskolen BI, er høyskolelektor, forfatter og innehar solid erfaring fra mange styrerverv og lederroller.
Morten arbeider som forretningsutvikler ved BI sin Executiveavdeling, sitter som fagrådsleder i fagrådet styrearbeid i Trondheim næringsforening og er inne som foreleser i faget styrekompetanse. 

Enten du har deltatt på det digitale styrekurset sist høst, eller du/dere har ønske om faglig påfyll i forhold til lederrollen er dette et godt alternativ. Det gir rom for gode diskusjoner og refleksjon over rollen som leder. Kurset går over 4 samlinger og inkluderer 2 timer individuell veiledning med Frode etter seminar 3 og ved endt kurs.

Pris for kurset er 8000 eksl. mva per deltaker (dette inkluderer 2 timer med individuell veiledning).

12. desember 9.00-11:30
Digitalt seminar 1 - Hva er ledelse?

9. januar: 9.00-11.30
Digitalt seminar 2 – Virksomhetsstyring og ressurser 

23. januar: 9.00–11.30
Digitalt seminar 3 – Innovasjon og virksomhetsutvikling

13. februar: 9.00–11:30
Digitalt seminar 4 – Jeg som leder

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: