Overflatebehandling Eksteriør

Vi har i samarbeid med leverandørene Akzo Nobel Coatings AS, Sherwin-Williams Norway AS, Wagner AS og Teknos Norske AS tilrettelagt et nytt kurs om overflatebehandling.

Det blir enkel servering underveis. 

Innholdfortegnelse på kurset

  • Hvorfor overflatebehandle?
  • Bærekraftige produkter og løsninger
  • Sjekkliste
  • Høvling, pussing og sliping
  • Reklamasjoner – årsaker
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Klassifisering og merking
  • Maskinell påføring og ventilasjon
  • Bruk og vedlikehold av sprøyteutstyr

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: