Overflatebehandling Interiør

 • 5. okt 2022Kl. 13.00–16.00
 • kr. 950,00
 • Påmeldingsfrist 20 september 2022

Overflatebehandling for innvendige produkter. Kun for medlemmer.

Vi har i samarbeid med leverandørene Akzo Nobel Coatings AS, Sherwin-Williams Norway AS, Wagner AS og Teknos Norske AS tilrettelagt et nytt kurs om overflatebehandling. Kurset retter seg mot de som jobber med overflatebehandling samt produksjonsarbeidere. 

Kurset settes opp flere steder og vi starter i lokalforeningen Norske Trevarer Østlandske. Sted kommer vi tilbake til. Det blir enkel servering underveis.

Innholdsfortegnelse på kurset 

 • Hvorfor overflatebehandle?
 • Bærekraftige produkter og løsninger
 • Sjekkliste før overflatebehandling
 • Høvling og pussing
 • Reklamasjoner – årsaker
 • Fargelære
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Klassifisering og merking
 • Maskinell påføring og ventilasjon
 • Bruk og vedlikehold av sprøyteutstyr

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: