Salg og kundebehandling

Kurset avholdes digitalt av Evan Jones International. Kun for medlemmer.

Dette programmet henvender seg til selgere og salgsledere som ønsker å jobbe med utvikling av en tydelig, strukturert og enkel plan for salgsarbeidet.  Hovedområdene vi vil jobbe med er salgsstrategi, salgskultur og kundeveien, og noen av temaene vil bla. være:

  • Mål og resultatsikring
  • Kunde- og produktstrategi
  • Handlingsplaner og tiltak
  • God salgskultur
  • Kommunikasjon med kunder
  • DISA som salgsverktøy

Formålet med programmet er å legge til rette for å utarbeide en tydelig, strukturert og enkel plan for salgsarbeidet. Programmet henvender seg først og fremst til daglige ledere, salgsledere og de som jobber med salg på full tid. Du får kunnskap og en rekke praktiske verktøy som gjør salgsarbeidet enklere og mer forutsigbart. Som en del av programmet vil du få mulighet til å besvare DISA – analysen, som gir verdifull innsikt i hvordan du kan selge til ulike kunder, og hvordan du kan lede andre i salgsarbeidet for bedriften.

Metodikken i undervisningen bygger på tilføring av kunnskap fra oss i Evan-Jones, samt erfaringsutveksling og deling av kunnskap deltakerne imellom. Undervisningen gjennomføres digitalt. Det vil også benyttes digitale grupperom og jobbes med konkrete oppgaver som er relevante for å knytte lærestoffet til det som interessant og praktisk i arbeidshverdagen. Alle deltakerne får anledning til å svare på en personlig DISA[1]analyse før samling 2. Programmet består av 3 digitale samlinger, a 3,5 time.

Samling 1 - Salgsstrategi
• Klare mål for hvor vi skal: kunder- og produktstrategi.
• Kvalitet og kvantitet i salgsarbeidet.
• Kartlegging av nå-situasjonen.                                                                    • Handlingplaner og tiltak.

Noen aktuelle modeller og verktøy: BCG modellen for kvalifisering av kunder, KKK- modellen for å sikre aktivitet i i salgsarbeidet, SWOT-analyse for å  kartlegge nå-situasjonen, målmodellen for å sikre resultat, handlingsplaner og deadlines.

Samling 2 - Salgskultur
• Drivere for en god salgskultur.
• Kommunikasjon i teamet og mot kundene.
• DISA som salgs- og lederverktøy.

Noen aktuelle modeller og verktøy: DISA – analyse for personlige karaktertrekk, kommunikasjonsmodellen og fokus på hvilken nytte vi kan ha av en tydeligere kommunikasjon i det daglige salgsarbeide.

Samling 3 - Kundeveien
• Kundeoppfølging
• Closing – hva skal til for at kunden bestemmer seg?
• Aktivitetsplan for salget.                                                                              • Utfordreren vers relasjonsbyggeren som selger.

Noen aktuelle modeller og verktøy: Salgstrakten, the Challenger in Sales, personlig utviklingsplan 2021

Rådgiver: Ewy Myrhaugen, Evan-Jones AS
Medlemspris pr. samling eks. mva.: Kr. 2.900,00.
Kr. 1.900,00 for deltager 2, 3, 4 osv. fra samme bedrift.