Lansering av verktøy for avfallsrapportering

Norske Trevarer har utviklet et enkelt verktøy/regneark for registrering og oppfølging av avfall i bedriften. Verktøyet presenteres og demonstreres i seminaret.

Basert på workshoper holdt i lokalforeninger våren 2022 ble det utarbeidet et enkelt verktøy for registrering og rapportering på avfall. 

Verktøyet er basert på et regneark og gir bedriften mulighet til å registrere levert avfall og få ut en rapport for hvordan avfallet fordeler seg på ulike fraksjoner. 

Verktøyet er ment som et supplement til rapporter dere ev. får fra renovasjonsselskap eller returselskap og kan gi et helhetlig bilde av avfallssituasjonen. 

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: