Innhold

Åpent informasjonsmøte om PDT Norge

  • 9. apr 2021Kl. 09:00–10:30
  • Nettbasert (Teams)

PDT Norge ble stiftet av seks bransjeforeninger for ulike vareprodusenter onsdag før påske. Norske Trevarer inviterer medlemmene til et åpent møte om hva PDT og PDT Norge er.

Norske Trevarer inviterer medlemmene til et åpent møte om PDT og PDT Norge. Dette er begreper det vil snakkes mer om i tiden fremover.

Program for seminaret
  1. Formålet med PDT Norge
  2. Arbeidsprosess rundt PDT
  3. Kort gjennomgang av PDT for vinduer og ytterdører
  4. Diskusjon
Bakgrunn for initiativet

Standard Norge startet i 2017 opp et arbeid knyttet til maskinlesbarhet av standarder - altså hvordan en standard kan leses og forstås av en datamaskin. Denne komiteen - SN/K 374 - er ledet av Boligprodusentenes Per Jæger, og Norske Trevarer har sittet i komiteen hele veien.

For produkter begynte arbeidet med å danne produktdatamaler - PDT - i samarbeid med Cobuilder. De hadde allerede begynt dette arbeidet. BNL kjøpte fri en rekke PDT-er fra Cobuilder i 2018.

Vinduer og ytterdører var blant pilotproduktene, og to representanter fra Gilje og NorDan bistod i dette pionerarbeidet. 

I løpet av 2019 og 2020 har BNL jobbet med det som er kalt Digitalt veikart 2.0. Dette er en ppfølging av Digitalt veikart fra 2007 og andre initiativ innenfor Bygg21-arbeidet.

Digitalt veikart 2.0 peker på behovet for digitale felleskomponenter, og av disse er bruk av PDT-er og det arbeidet som SN/K 374 har stått for. 

Som en oppfølging av dette arbeidet har Byggevaredinsutrien, sammen med Norske Trevarer, Treindustrien, Elektroforeningen, VA- og VVS-produsentenes forening (VVP) og Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE) arbeidet frem et forslag til selskapsdannelse for å ivareta vareprodusentenes interesser.

Dette arbeidet har resultert i stiftelse av PDT Norge rett før påske. På sikt er planen at PDT Norge skal overta en del av SN/K 374s funksjon i forvaltning av PDT-er.