NORSKE TREVARER

Innhold

Parametrisk design - Hold av datoen!

  • 9. feb 2021Kl. 09:00–12:00

Treindustrien og Norske Trevarer inviterer til et webinar om BIM og parametrisk design.