Generasjonsskifte

Har du planer om å gjennomføre generassjonsskifte i din bedrift?

Når man kommer opp i en viss alder, begynner man kanskje å tenke på om det når snart er på tide at en yngre generasjon skal overta bedriften. Det kan også være slik at man ikke har noen til å overta, og at man derfor vurderer å selge bedriften.

I begge tilfeller er det viktig å gjøre prosessen riktig.

Norske Trevarer inviterer til praktisk rettet webinar om generasjonsskifte.

Tidspunkt:        Tirsdag 1. februar klokken 09-11

Sted:                Teams (lenke til videomøte vil bli sendt ut i forkant)

Advokat (H) Gjermund Pekeberg og advokat Henrik Midtsæter i Advokatfirmaet Økland & Co DA vil snakke om reglene som gjelder for generasjonsskifte, og de vil gi om prosessen.

Noen av problemstillingene som vil bli tatt opp er:

 • Hvordan kommer jeg i gang med en slik prosess?
 • Hva må jeg huske på i forbindelse med generasjonsskiftet?
 • Jeg har ingen til å overta, og jeg lurer på å selge – hva kan bedriften være verdt?
 • Overdra driftsselskapet, men beholde eiendommen?
 • Beholde noen av aksjene?
 • Beholde styringsretten?
 • Gjøre endringer i selskapsstrukturen? Holdingselskap?
 • Jeg har et AS hvor det er flere eiere. Hvordan håndteres det når jeg skal selge bedriften?
 • Skal alle barna arve like andeler i selskapet? Skal kun ett av barna overta?
 • Hvilke føringer og valgmuligheter gir arvereglene?
 • Hvilke skatter og avgifter kan utløses som følge av et generasjonsskifte?