NorDan utsatt for omfattende digitalt angrep: - De kriminelle skyr ingen virkemidler

Bilde av Trond Magnar Unhammer er administrerende direktør i NorDan AS og styremedlem i Norske Trevarer.

Trond Magnar Unhammer er administrerende direktør i NorDan AS og styremedlem i Norske Trevarer.

- Nå i ettertid kan vi puste lettet ut og konstatere at vi unngikk den store katastrofen. Vi var ganske godt forberedt på et digitalt angrep, men er likevel skremt over hvor omfattende det ble. Dette er en skikkelig vekker for oss, og vi har allerede innført nye sikkerhetstiltak som egentlig skulle innføres seinere i år.

Dette sier administrerende direktør Trond Magnar Unhammer i trevarekonsernet NorDan AS.

Det har gått over 100 år siden gründeren Johannes Rasmussen startet opp det som skulle bli et rogalandsk og internasjonalt industrieventyr. I fjor passerte NorDan-konsernet for første gang en samlet omsetning på fire milliarder kroner, fordelt på 12 fabrikker rundt om i Europa, 30 salgskontorer og rundt 2300 ansatte.

- Det gjør jo dimensjonene og de mulige konsekvensene av et digitalt angrep enda større, men samtidig gjør det kanskje også at vi har ressurser til å løfte problemstillingen høyere på agendaen enn de mindre bedriftene har, sier Trond Magnar Unhammer.

- Vi hadde allerede definert IT-sikkerhet som en av de to største risikoene i NorDan, og ut ifra det har vi prøvd etter beste evne å foreta nødvendige analyser og prioriteringer.

- Har blitt skikkelig skremt
NorDan ble angrepet natt til 12. januar, og situasjonen pågikk i åtte døgn før alt var fullt og helt på plass igjen. I en periode valgte ledelsen å ta hele NorDan-konsernet av nettet, og man greide å unngå en full nedstenging av produksjonen.

- Jeg legger ikke skjul på at vi har blitt skikkelig skremt over hva dette kunne ha ført til, men vi greide altså å unngå den helt store katastrofen. Det skyldes delvis at vi var godt forberedt, men også fordi vi samarbeidet med profesjonelle aktører som har digitale angrep som sitt spesialfelt. Denne kompetansen, kombinert med god intern kompetanse, ble viktig for å unngå de største skadevirkningene, men også for å komme raskest mulig i gang igjen etter angrepet, sier NorDan-sjefen.

Vil fokusere på små og mellomstore bedrifter
Seniorrådgiver Lars Magne Hovtun i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) har samarbeidet med Norske Trevarer og Norsk senter for informasjonssikring (Noris) om et nybrottsarbeid der det er utarbeidet et webinar om risikoanalyser i bedriftene og truslene som ligger i det å bli utsatt for digitale angrep.

- De aller fleste bedriftene i Norge er i kategorien små og mellomstore bedrifter og har ikke store avdelinger innen IT og sikkerhet. Men de er like utsatt for digitale angrep som de store, og derfor fokuserer NSR særlig på forebyggende arbeid mot nettopp disse bedriftene. Vi vil prøve å ta for oss bransje for bransje i næringslivet, og bestemte oss for å starte opp med norsk trevarebransje, sier seniorrådgiveren i NSR.

Viktig med økt fokus på IT-sikkerhet
Administrerende direktør Trond Magnar Unhammer i NorDan er også styremedlem i Norske Trevarer, og er opptatt av at dette temaet nå løftes høyt opp på dagsorden i norsk trevarebransje.

- Det er veldig viktig. Mye av dette handler om økt bevissthet og det å få riktig kultur inn i bedriftene i forhold til viktigheten av økt IT-sikkerhet. Og dette gjelder altså like mye de små og mellomstore bedriftene, som det er flest av også i vår bransje.

- NorDan valgte å spille med åpne kort om angrepet som skjedde hos oss, og vi håper det har bidratt til en bevisstgjøring overfor andre trevarebedrifter. Og om noen har spørsmål rundt våre erfaringer med IT-sikkerhet, digitale angrep og risikoanalyser, så er det bare å ta kontakt med oss, sier NorDan-sjefen.


Dette er den nye nødplakaten som nylig er utarbeidet av Næringslivets sikkerhetsråd:
https://www.nsr-org.no/uploads/documents/Publikasjoner/nodplakat-for-digitale-angrep-v1.pdf

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: