BNLs nye bærekraftdirektør: - Både krevende omstillinger og fantastiske muligheter

Smilende kvinne

I august startet Guro Hauge i den nyopprettede stillingen som BNLs direktør for bærekraft og samfunnspolitikk. Bildet er tatt under De Norske Trevaredagene 2022 i Trondheim i midten av september.

- Vi har enormt store oppgaver foran oss. Klimagassutslippene både i Norge og i resten av verden må kuttes kraftig, og omstillingene må skje mye raskere enn vi er vant til. Også byggenæringen må ta store utslippskutt. Dette vil bli krevende, men våre bransjer har store fortrinn og muligheter på dette området.

Guro Hauge er BNLs nye bærekraftdirektør. Hun kommer fra stillingen som fagansvarlig for bygg og materialer i miljøorganisasjonen Zero, og har også vært leder av Bellonas klima- og energiavdeling. I august startet hun i den nyopprettede stillingen som direktør for bærekraft og samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening.

- Det vi står overfor av utfordringer innen klima og miljø vil bli en stor omstilling for hele byggenæringen, også for trevarebransjen. Vi må lage klimaløsninger som kutter utslippene, omstillingene må skje mye raskere enn vi er vant til, og da vil det bli ekstra viktig å ha kontroll på hele verdikjeden.

- Våre bransjer må forberede seg på mer dokumentasjon og i langt større grad konkurrere på det vi kan kalle «klimaprestasjon». Det vil bli dyrere å forurense, prisene på klimagassutslipp vil bli betydelig høyere, og det vil bli langt mer fokus på levetid og varighet. Så vi må finne nye løsninger og forretningsområder, siden samfunnet kommer til å bygge mindre og heller reparere mer, mener BNLs bærekraftsdirektør.

- Store konkurransefortrinn
Guro Hauge mener samtidig at byggenæringen har betydelige konkurransemuligheter innenfor den omstillingen som nå skjer.

- Som et eksempel importeres det rundt 250.000 vinduer til Norge i året. Vi må ta en mye større andel av det norske interiør- og møbelmarkedet, og jeg tror vi vil se at kvalitet og varighet vil styrke seg kraftig i konkurransen mot bruk-og-kast-produkter, såkalt fast fashion.

- Byggenæringen leverer viktige klimaløsninger. Et eksempel på dette er energieffektivisering. Samfunnet trenger mer ren energi, og å energieffektivisere byggene våre er avgjørende både for å kutte utslipp og som et viktig bidrag i den akutte strømkrisen vi står i akkurat nå. Energieffektive produkter med lave utslipp vil være et viktig konkurransefortrinn for norsk byggenæring, mener Hauge.

- Bedriftene skal overleve
- I tillegg må vi jobbe med utslippsfrie transportløsninger ut til kundene, og vi må sette inn støtet der det monner mest og der vi kan utgjøre en forskjell. I sum skal våre bransjer bidra til store utslippskutt og levere nye, grønne løsninger til samfunnet.

- Både trevarebransjen og resten av byggenæringen består av små og store bedrifter fra hele landet. Vi må derfor ha fokus på hvordan vi skal få til en helt tvingende nødvendig klima- og miljøomstilling, samtidig som bedriftene skal overleve i en tøff konkurranse- og kostnadssituasjon, sier BNLs nye bærekraftsdirektør Guro Hauge.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: