Odd håper på ei ny tid for tregarasjeporter – satser på solstrøm og sykler til jobben

smilende mann

Odd Rudlende er eier og daglig leder i trevarebedriften Lista Treindustri AS på Vanse i sørlandskommunen Farsund, som produserer Liga garasjeporter.

På midten av 60-tallet startet faren Tormod et lokalt snekkerverksted på Vanse i Farsund, som etter hvert begynte å spesialisere seg på leddporter til det private garasjemarkedet. Nå investerer sønnen Odd i solcelleanlegg og ENØK-tiltak, samtidig som han håper på en renessanse for trebaserte garasjeporter.

- Vår bedrift var en av de aller første i Europa som begynte å spesialisere produksjonen inn mot det private garasjemarkedet. Forretningsidéen var leddporter med inspirasjon fra da far jobbet som snekker i USA på begynnelsen av 60-tallet, forteller eier og daglig leder Odd Rudlende i familiebedriften Lista Treindustri AS, som er produsenten av LIGA garasjeporter.

De første årene var også dette et typisk snekkerverksted som leverte det meste av det som lokalmarkedet etterspurte. Men på begynnelsen av 80-tallet startet omleggingen av produksjon til garasjeporter, og da først og fremst overfor bedriftsmarkedet.

Sørlandsbedriften omsatte i fjor for nærmere 40 millioner kroner, og har nå i underkant av 15 ansatte i produksjonslokalene i Vanse.

- En stor del av dagens produksjon hos oss er ikke lenger trebasert, men jeg har et sterkt håp og ønske om at vi skal greie å dreie mer av produksjonen tilbake til treporter igjen. Tida er inne for det nå, men det betinger en ny måte å tenke hele produktet på, som ikke bare handler om design, materialer og utforming, men også om gjenbruk og bærekraft.

Bevisst satsing på strømtiltak
Lista Treindustri har de siste årene foretatt en bevisst strategisk satsing på energi- og miljøtiltak, både med etterisolering av lokalene, utskifting av lysarmaturer til LED-lys og installasjon av et nytt solcelleanlegg på taket.

- Vi tror dette er vegen å gå, og vi mener at vi kommer til å tjene inn igjen investeringene i løpet av noen få år. Så det ene handler altså om økonomi og lønnsomhet, det andre handler om at vi alle må bidra til det grønne skiftet. Det tror jeg både kundene våre og de vi skal ansette i framtida kommer til å forvente av oss, sier Lista-sjefen, og viser til at den overskytende solstrømmen selges på strømmarkedet.

- Vi tror denne satsingen er både riktig og framtidsrettet, og vi ser også at det gir oss ekstra oppmerksomhet.  Det betyr jo også litt, både for oss og for resten av bransjen, vil jeg tro. Skal vi bli Norges mest bærekraftige bransje, så må vi også fylle det med praktiske tiltak og konkret innhold.

Sykle til jobben-aksjonen
- I tillegg satser vi på å gjøre arbeidsdagene våre litt friskere og sunnere. De siste årene har vi vært en del av Sykle til jobben-aksjonen, og for de som har mulighet til det kan dette varmt anbefales. Det er en flott måte å starte dagen på, det skjerper tankene på veg til jobb – og man kjenner seg mye bedre opplagt, kort og godt.

- Og når man først har begynt med det, så ønsker man aldri å slutte med det, heller. Og her nede på Sørlandet er jo vinteren og klimaet slik at man kan sykle stort sett hele året, smiler Odd Rudlende.

 

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: