Nytt fagskoletilbud kan kombineres med jobb og fritid: - En fantastisk flott mulighet

Marianne Hammerslund-Skåland er hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet ved NorDans store produksjonsanlegg i Moi i Rogaland. Hun er i tillegg konserntillitsvalgt i det norske selskapet NorDan AS. Trevarekonsernet har over 2300 ansatte fordelt på 12 produksjonsenheter og 30 salgskontorer rundt om i Europa.

- Dette er et nytt utdanningstilbud som kan kombineres med jobb, fritid og familieliv. Sett både fra rollen som mor og tillitsvalgt så er dette en fantastisk mulighet for kompetanseheving for de ansatte i norske trevarebedrifter, og for alle andre vareproduserende industribedrifter i Norge.

Dette sier hovedtillitsvalgt for Fellesforbundet i trevarekonsernet NorDans store produksjonsanlegg på Moi i Rogaland, Marianne Hammerslund-Skåland. Hun er også ansattevalgt styremedlem i NorDan AS, samt valgt av aksjonærene som styremedlem i konsernstyret i NorDan Gruppen AS.

- Mange norske produksjonsbedrifter er jo gjerne hjørnesteinsbedrifter som ligger langt unna nærmeste utdanningsinstitusjon, og dermed også langt unna mulighetene for de ansatte til å kunne ta utdanning og få nødvendig påfyll av ny kunnskap og kompetanse, sier Hammerslund-Skåland.

- Derfor er de korte, spissa modulutdanningene som er utviklet av Fagskolen Innlandet, i tett samarbeid med næringslivet og partene i arbeidslivet, en fantastisk flott mulighet. Det er noe vi absolutt bør benytte oss av.

Vil ta litt tid å innarbeide
- Dette er en form for utdanning som fortsatt er temmelig ny og ganske lite kjent ute i bedriftene, så det vil nok ta litt tid før denne måten å ta utdanning på vil bli en etablert del av kulturen i bedriftene, sier Hammerslund-Skåland.

- Dette er utdanninger som passer veldig godt for ansatte i trevarebransjen, men absolutt ikke bare for de største bedriftene. Industri 5.0-modulene er rettet spesielt inn mot vareproduserende bedrifter i Norge, og to av modulene er laget spesielt for ansatte i norske trevarebedrifter.

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), og er forankret i stortingsmeldingen «Lære hele livet».

Bakgrunnen er at myndighetene og partene i arbeidslivet ønsker å tilrettelegge for et mer fleksibelt og tilgjengelig utdannings- og kompetansetilbud overfor ansatte i næringslivet og industrien. Mange trenger å ta mer utdanning for å være bedre rustet for et arbeidsliv i raske endringer.

- Det er ingen tvil om at den beste læringen får man gjennom å knytte teori og praksis tett sammen. Jeg håper dette er en utdanning som blir tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet også videre i årene framover.

Utdanning, ikke kurs med diplom
- Dette er altså ikke kurs som gir kursbevis eller diplom, det er utdanninger på fagskolenivå som gir studiepoeng og vitnemål. For mange er dette et viktig moment å notere seg, både for bedriftene og de ansatte, sier Marianne Hammerslund-Skåland.

De aller fleste av forelesningene er digitale og skjer på teams. Det gjør at det er mindre viktig hvor bedriften ligger. Det meste av utdanningen er gratis, og utdanningen fordeles mellom arbeidstid og fritid.

- Jeg håper virkelig at mange bruker denne muligheten til å kombinere utdanning og kompetansepåfyll med jobb og fritid, og at bedriftene legger positivt til rette for det. Alder er heller ingen hindring, dette er noe som passer minst like godt for en 50-åring som en 25-åring.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: