- Dette er viktig ikke bare for kvinnelige trevareledere, det er veldig bra for hele bransjen

Historisk kvinneledersamling: 22 ledere og mellomledere i norsk trevarebransje, var nylig samlet i lokalene til Fritzøe Engros i Larvik til det aller første møtet i det nasjonale nettverket for kvinnelige trevareledere.

- Dette er kjempeviktig, kort og godt. Ikke bare for at vi som er kvinnelige ledere og mellomledere i trevarebransjen får ny inspirasjon og nye nettverk, men over tid er det også veldig viktig for omdømmet og rekrutteringen til snekkerfaget og trevarebransjen.

Dette sier Sanna Bastiansen i Telemarksbedriften Bjervamoen Trevare AS i Nome kommune.

Sanna Bastiansen er mellomleder i Telemarkbedriften Bjervamoen Trevare AS.

 

Hun var en av de 22 lederne og mellomlederne som nylig var samlet til den aller første kvinneledersamlingen i norsk trevarebransje i lokalene til Fritzøe Engros i Larvik.

- Å få inn flere kvinner og flere kvinnelige ledere er jo bra for alle bransjer, ikke minst for de bransjene som tradisjonelt er temmelig mannsdominerte, slik som vår bransje er, mener Bastiansen, som er mellomleder i den tradisjonsrike familiebedriften på Lunde i Telemark

- Kvinner ser gjerne ting på litt andre måter. De har et annet ståsted enn menn har, og de bidrar ofte med nye tanker både om kulturen i firmaet og om den daglige driften av selskapet, også når det gjelder nye produkter og nye måter å løse produksjonen på.

- Og så tror jeg at flere kvinner i i trevarebransjen vil gjøre noe med attraktiviteten til bransjen vår, som igjen vil bidra til rekrutteringen av nye folk inn i bedriftene.

- Veldig bratt læringskurve
Sanna Bastiansen er en del av de lange linjene ved trevarebedriften på Lunde, som så dagens lys allerede i 1929. Etter at faren Hans Olav døde i fjor, har Sanna fått et mye større ansvarsområde i Bjervamoen Trevare, som hun driver sammen med onkel og daglig leder Torbjørn Bastiansen.

- Det har vært en veldig bratt lærlingskurve siden far døde, og da er det ekstra godt å kunne ha enda flere å diskutere med. Nå kan vi sparre om ulike problemstillinger på en helt ny måte, og det gir oss også pågangsmot og ny drivkraft, sier Sanna.

- Vi var over 20 ledere og mellomledere på den første samlingen, og allerede nå er det rundt 30 som har meldt interesse for å fortsette i nettverket. Jeg tror dette bare vil øke på i fortsettelsen, og jeg gleder meg allerede til neste samling.

Bjervamoen Trevare har hele Telemark som nedslagsfelt. Innimellom er det også oppdrag i Oslo-området, men det er først og fremst Skien, Porsgrunn, Notodden og Rjukan som utgjør markedet for trevarebedriften i Lunde.

- Vi jobber veldig mye med verneverdige bygg, der vi både produserer helt nye vinduer og restaurerer gamle ting. Vi har rikelig med oppdrag, og har fått enda mer å gjøre etter at deler av bygningsmassen på Notodden og Rjukan kom på FNs verdensarvliste, sier Sanna Bastiansen.

- Utrolig gøy å samle nettverket
- Det var utrolig gøy å få samlet 22 kvinnelige ledere og mellomledere til det aller første kvinneledernettverket i norsk trevarebransje, sier daglig leder Hilde Widerøe Wibe i bransjeforeningen Norske Trevarer, og viser til at det nye nettverket vil kunne bety mye både for rekrutteringen til trevarebransjen og i den videre utviklingen av trevarebedriftene.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: