- Vi i trevarebedriftene kan bli mye flinkere til å løfte fram lærlingene

Patryk Cwielag er en av tre lærlinger ved Rogalandsbedriften WoodLink AS, og en god ambassadør for WoodLinks fokus på lærlinger både i egen bedrift og i trevarebransjen.

- Hele trevarebransjen trenger flere lærlinger. Vi trenger rekruttering av unge, flinke fagfolk, og mye av svaret på denne utfordringen er nettopp lærlinger. En av fire ansatte hos oss er lærlinger.

Dette sier en engasjert Tommy Rasmussen, som er daglig leder i Rogalandsbedriften Woodlink AS.

- Jeg tror vi har mye å hente på å skryte mer av lærlingene, løfte dem fram og ta dem oftere med på ting som skjer også utenfor bedriften. Lærlingene er en veldig viktig ressurs for vår bransje, og vi må vise yngre folk at trevarebransjen er et bra sted å være lærling.

Woodlink-lederen er opptatt av sammenhengen mellom trevarebransjens behov for rekruttering og lærlinger og bevisstheten i bedriftene om å løfte fram lærlingene som en viktig ressurs for bransjen.

- Jo mer vi blir kjent for å være en bransje som er bra for lærlinger, jo flere lærlinger vil bli klar over oss. Og jeg vil tro lærlingebehovet i norske trevarebedrifter er mye større enn antall lærlinger i vår bransje i dag.

Veldig nyttig
- Nesten av 90 prosent av bedriftene i vår undersøkelse svarer at det er veldig nyttig å ha lærlinger. Både svarprosenten i undersøkelsen og de positive holdningene til det å ha lærlinger var overraskende høyt, sier rådgiver Ingrid Finnes i Norske Trevarer.

I løpet av sommeren gjennomførte bransjeforeningen en lærlingeundersøkelse blant medlemsbedriftene, og nærmere 100 bedrifter svarte på undersøkelsen.

- Det er et veldig stort engasjement rundt dette med lærlinger, og mange av bedriftene gir uttrykk for at lærlinger er viktig både for å få inn nytt blod og nye tanker, og at det bidrar til å gjøre bedriften yngre i tilnærmingen både til digitalisering, marked og rutiner i produksjonen, sier Ingrid Finnes, og viser til at trevarebransjens årlige lærlingeundersøkelse vil bli et nyttig verktøy for å ha en bedre oversikt over lærlingesituasjonen i trevarebedriftene.

Vurderer enda flere lærlinger
- Vi ønsker å presentere lærlingene våre enda mer, og høre hva de tenker både om egen framtid og hvordan de ser på det å jobbe i vår bedrift eller i andre bedrifter og bransjer. Derfor løfter vi nå lærlingene våre mye mer fram på nettsidene og i kommunikasjonen vår, sier Tommy Rasmussen i WoodLink.

- Vi må tørre å høre meningene de har om oss, og hva de tenker om vår bransje, også om de ønsker å jobbe et annet sted etter at læretida er over.

- Jeg tror ikke at vi skal være så redde for å miste lærlingen våre gjennom å løfte dem fram. Vi må heller være offensive på hva vi som bedrifter har å by på. Og så tror jeg også at vi som ledere må engasjere oss enda mer i lærlingene. Ikke bare med å løfte dem fram, men også i opplæringen de får i bedriften.

- Vi har tre lærlinger hos oss, og vurderer nå om vi skal hente inn enda en lærling. Som daglig leder deltar jeg i opplæringen, inviterer dem på kontoret mitt for å høre hvordan de har det, og deltar også i den opplæringen og undervisningen de får, sier WoodLink-lederen.

- I sum tror jeg slike ting vil være viktig for å knytte lærlingene tettere til oss og gjøre dem bedre kjent med bransjen vår. Vi har mye å by på og mye å være stolt av.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: