Startet med kostebinding for over 80 siden – nå har tredjegenerasjon Vadset tatt over

Øyvind Vadset tok over som daglig leder i Vadset Tre AS etter onkelen Torbjørn i 2023. Han er dermed tredje generasjon Vadset i familiebedriften på Skodje på Sunnmøre, som også er en av de ferskeste medlemsbedriftene i bransjeforeningen Norske Trevarer.

Tredje generasjon Vadset har nylig tatt over lederansvaret i familiebedriften på Sunnmøre, etter at bestefaren Elias dro det hele i gang med kostebinding hjemme i kjelleren.

Allerede året etter oppstarten i 1942 fikk bedriften sitt første offisielle navn: Elias Vadset Møbelfabrikk.

- Det har jo skjedd mange endringer undervegs, både i produkt og produksjon. Navnet på bedriften har vi også endret litt på siden oppstarten, litt i forhold til hvordan markedet og produksjonen endret seg, forteller medeier og daglig leder Øyvind Vadset, som i 2023 tok over lederjobben i Vadset Tre AS etter onkelen Torbjørn.

- Torbjørn har fortsatt en rolle i familiebedriften som rådgiver, medeier og styreleder, og faren min Einar Ove har vært produksjonssjef og jobbet med møbel og trevarer i over 60 år. Han og broren Torbjørn har drevet firmaet sammen.

Populær arbeidsplass i bygda
Trevarebedriften ble en populær arbeidsplass i årene etter krigen, for bortsett fra gardsarbeid var det lite med produksjonsbedrifter og industriarbeidsplasser på Skodje på den tida.

- I 1973 ble firmaet omdannet til aksjeselskap under navnet Vadset Møbler AS. Utover på 70-tallet ble vi en dyktig underleverandør til større møbelaktører på Sunnmøre. På 80-tallet satset vi også på egen møbelproduksjon, denne gangen med modeller innenfor kjøkken- og spisestuemøbler.

- Parallelt med dette satset vi på produksjon av furugulv, paneler, listverk, utforinger og ikke minst profilert listverk. Dette utgjør mesteparten av det vi driver med i dag, og i 1989 skiftet vi navn på bedriften til Vadset Tre.

11-12 millioner i omsetning
- Vi er sju ansatte nå, og har mål om et stabilt og lønnsomt 2024. Vi har fokus på det vi holder på med, og ønsker å gjøre det på en slik måte at folkene våre trives, samtidig som kundene våre er fornøyd med det vi leverer.

- Fornøyde kunder er fortsatt den viktigste måten å markedsføre oss på, men vi prøver å utvikle oss på det området også, for å trekke til oss enda flere kunder.

En stor del av kundenettverket er på Sunnmøre og Nord-Vestlandet, men Vadset Tre har samtidig flere og flere kunder i Oslo-området og ellers rundt om i landet.

Ferskt medlem i Norske Trevarer
- Vi har fokus på å være faglig skolert og godt forberedt på det kundene våre vil ha, og det innebærer at vi følger med når det gjelder endringer både i produksjon og marked, og dermed også i måten vi tenker på, sier Øyvind Vadset.

- Vi ønsker også å fokusere mer på det å være en del av den norske trevarefamilien. Vi ser at vi har mange fordeler gjennom å engasjere oss mer i bransjen. Det er viktig med samarbeid og nettverk, lære av hverandre og dele erfaringer, i tillegg til at det tilfører oss noe positivt både faglig og sosialt.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: