Norske Trevarer i dag

Norske Trevarer er nærmere 300 selvstendige norske trevarebedrifter, 4650 dyktige medarbeidere, 10,8 milliarder i omsetning og 170 lærlinger.

Norske Trevarer er en forening av Norske bedrifter i bygge- og innredningsbransjen. Foreningens mål er å ivareta medlemmenes felles interesser innen økonomiske, faglige og juridiske spørsmål, næringspolitiske spørsmål, fremme et godt og kollegialt samarbeid mellom medlemmene og mellom medlemmene og de ansatte, samt bidra til å styrke bransjen.

Norske trevarebedrifter har lange tradisjoner i Norge og er spredt over hele landet. De produserer vinduer, dører, trapper, kjøkken, garderobe, bad, laboratorieinnredning, skoleinnredning, listverk, panel, takstoler, småmøbler og spesialinnredninger. Vi representerer et håndverk med lange tradisjoner. Vi har innredet tusenvis av norske hjem, kirker og offentlige bygninger med produkter av høy kvalitet som er funksjonelle og bærekraftige.

Mange av bedriftene er hjørnesteinsbedrifter som skaper trygge arbeidsplasser i sine lokalsamfunn. Gjennom generasjoner har vi tatt ansvaret for et yrke som er en del av vår norske kulturarv, skapt tusenvis av arbeidsplasser og med eiere som er opptatt av lokal og nasjonal stolthet.

Norske Trevarer er tilsluttet Byggenæringens Landsforening - BNL og Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO. Norske Trevarer har 10 aktive lokalforeninger

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: