- Vi skal ha mot i brøstet og vett i pannen, og være offensive i vårt budskap

Publisert

Gunnar Adolf Aanesland er styreleder i bransjeforeningen Norske Trevarer, som er en del av NHO Byggenæringen og organiserer rundt 275 norske trevarebedrifter.

- Dette er mitt hovedbudskap ved inngangen til sommerferien: Vi skal ha mot i brøstet, vett i pannen og tørre å stikke oss fram og fortelle offensive og gode historier om det vi gjør og det vi lager.

Dette sier styreleder Gunnar Adolf Aanesland i Norske Trevarer, som etter bransjeforeningens landsmøte i Bergen tidligere i år tok over lederklubba etter Tore Ådlandsviks treårige lederperiode.

- Nå har vi straks lagt bak oss den første halvdelen av 2024. Den foreløpige oppsummeringen er at også dette har vært et sammensatt og krevende halvår for mange av medlemsbedriftene våre, mens det for andre har det vært et halvår med oppgang og fulle ordrebøker.

Store variasjoner i bransjen
- Vi er en sammensatt bransje med store variasjoner bedriftene imellom, samtidig som vi har mange av de samme utfordringene innen salg, marked og produksjon. Det gjør at vi alltid vil ha mye å hente gjennom å samarbeide tettere med hverandre.

- Det er en delingskultur i vår bransje som handler om å lære, om å besøke hverandre og ikke vegre seg for å ta kontakt. Det kan kanskje høres litt banalt ut, men det ligger faktisk veldig mange muligheter i akkurat dette. Så det er viktig å forsterke samarbeidet i bransjen, det kan også gi oss oppdrag man ellers ikke ville fått. 

Mekanismer av usikkerhet
Styrelederen i Norske Trevarer minner også om hvilke mekanismer som settes i gang i tøffere tider, og som kan spre mye usikkerhet både i bransjen og hos kundene ute i markedet.

- Det blir mye spenning og usikkerhet når markedet strammer seg til slik som det har gjort nå. Man hører, leser og tror, og noen kommer med forslag om hva som skal og bør gjøres. Men det er mange bedrifter som ikke nødvendigvis kjenner seg helt igjen i dette, hverken i beskrivelsen av markedet eller i tiltakene som foreslås.

- Mye av grunnen til dette ligger nok i dette at vi er så ulikt sammensatt i vår bransje, også geografisk. Men vi har samtidig noen fellesnevnere, og det er her fellesskapet og foreningstanken i Norske Trevarer virkelig kommer til sin rett, mener trevarelederen.

Sommerbudskap
- Derfor er dette mitt sommerbudskap til trevarebransjen: Vi skal ha vett i pannen, men vi skal samtidig ha mot i brøstet, slik at vi tør å vise oss fram overfor markedet og kundene våre på en offensiv måte. Vi trevarebedriftene har nok litt å gå på der, av natur er vi jo litt forsiktige av oss.

- Så vil jeg avslutte med å ønske alle ansatte, medlemsbedrifter og samarbeidspartnere en riktig god sommer og en avslappende og fin ferie.

- Ta ekstra godt vare på de ansatte nå i ferieinnspurten. Finn på litt nye ting, og gjør noe sosialt som bygger samhold og kultur, sier Aanesland, som avslutter sin sommerhilsen med følgende budskap:

Vær sterk nok til å stå aleine, smart nok til å vite når du trenger hjelp, og modig nok til å be om det.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: