Kurs i overflatebehandling i regi av Treteknisk

  • 19. aug–29. okt 2024
  • 4 digitale samlinger og en fysisk
  • 7000,-

Vi har gleden av å ønske velkommen til en nettbasert kursserie innen overflatebehandling utviklet av Seniorforsker Ulrich Hundhausen i Treteknisk Institutt.

Kurset består totalt 5 moduler hvorav 4 av disse vil være digitalt. Innen hver modul er det korte presentasjoner som varer et sted mellom 9 til 16 minutter. På slutten av hver presentasjon ligger en QR-kode med noen oppfølgingsspørsmål. Det legges også opp til en digital samling etter hver modul hvor det blir mulighet til å stille spørsmål og gå grundigere gjennom eventuelle aktuelle problemstillinger. 

Den 5. og siste samlingen planlegges og være fysisk og gå over en dag, dette gir mulighet for å kunne gå dypere inne i utvalgte segmenter av kurset. I tillegg vil man som kursdeltaker få rådgivning per telefon eller e-post.  

Pris for hele kurset er 7000,- (5000,- for nettbasert modul og 2000,- for samling i Oslo). Dette inkluderer ikke transport og opphold. På grunn av tilganger, må deltagerne melde seg på kurset individuelt.

Nedenfor ser dere en plan med aktuelle datoer for kurssamlinger.  

Kurs plan:   

Modul 1 åpner 19. august 
Samling på Teams 2. september kl 9-10:30 

Modul 2 åpner 2. september 
Samling på Teams 16. september kl 9-10:30 

Modul 3 åpner 16. september  
Samling på Teams 30. september kl 9-10:30 

Modul 4. åpner 30. september 
Samling på Teams 14. oktober kl 9-10:30 

Modul 5. åpner 14. oktober 
Samling hos Treteknisk 28. eller 29. oktober. Her håper vi å få med oss noen av leverandører på overflate. 

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: