Ungdommer velger yrkesfag som aldri før – denne skolen har eget nettverk for jenter

I år er det 22 jenter av totalt 135 elever som går Vg1 og Vg2 i bygg- og anleggsteknikk ved Borgund videregående skole i Ålesund. Skolen har ekstra fokus på rekruttering av jenter til yrkesfagene, og har også startet opp et eget jentenettverk innen bygg- og anleggsteknikk.

Norske ungdommer velger yrkesfag som aldri før, og andelen av jenter som velger bygg- og anleggsteknikk er nå rekordhøy. Denne trenden bekreftes også ved Borgund videregående skole i Ålesund, der 22 av elevene innen bygg- og anleggsteknikk nå er jenter.

- Andelen av jenter hos oss har ligget jevnt lavt fram til i år, men dette skoleåret har vi fått et skikkelig hopp. Nå håper vi at dette er en trend som bare vil fortsette, sier avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk ved Borgund videregående skole, Marte Brandsegg.

- Det er flere og flere ungdommer som søker seg til yrkesfagene, og det er stor etterspørsel i næringslivet etter ungdommer med yrkesfaglig utdanning. I år hadde vi ventelister på alle klassene våre både på Vg1 og Vg2 i bygg- og anleggsteknikk.

- Ekstra fokus på jenter
Borgund videregående skole tilbyr mange ulike retninger innen yrkesfag, og med rundt 1000 elever og 230 ansatte er skolen en av de største videregående skolene i Møre og Romsdal. Av rundt 135 elever på Vg1 og Vg2 innen bygg- og anleggsteknikk er det i år 22 jenter.

- Vi har ekstra fokus på det å rekruttere jenter innen yrkesfagene, og bedriftene og bransjene setter også stor pris på at flere jenter velger å fortsette yrkesfagløpet gjennom å bli lærlinger og ta fagbrev og svennebrev etter at de er ferdig på Vg1 og Vg2, sier avdelingslederen ved Borgund videregående skole.

- I år har vi startet opp med egne jentesamlinger innen bygg- og anleggsteknikk, og vi legger til rette for at jentene kan møtes etter skoletid for å prate sammen og bygge relasjoner, både faglig og sosialt. Vi tror at flere jenter på yrkesfagene også vil kunne føre til at flere gutter velger bygg- og anleggsteknikk, mener Marte Brandsegg, og viser til at skolen har et tett samarbeid med opplæringskontoret ByggOpp Møre og Romsdal.

- Veldig gode nyheter
- Det er veldig gode nyheter at flere elever velger yrkesfag, uttaler kunnskapsminister Tonje Brenna til nettstedet Regjeringen.no.

- Så er det også veldig bra at flere jenter får øynene opp for mulighetene innen fag som bygg, teknologi og industrifag. Regjeringen satser tungt på yrkesfag, og i år bruker vi én milliard kroner på å styrke videregående opplæring.

I 2013 var knappe fem prosent av elevene på bygg- og anleggsteknikk jenter, mens drøye 12 prosent av elevene på teknologi- og industrifag var jenter. I år er andelen jenter henholdsvis 11 og 18 prosent i Norge. Det har altså aldri vært flere jenter som søkte seg til disse fagene enn i år.

– Hvis vi skal oppnå bedre kjønnsbalanse i arbeidslivet, må flere jenter og gutter velge utradisjonelt i opplæring og utdanning. Derfor er det positivt at vi nå ser en økning av jenter som søker seg til noen av de guttedominerte utdanningsprogrammene, sier Brenna.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: