Ni ansatte hos Hagen AS vil bli snekkere gjennom et helt nytt utdanningstilbud

Kenneth Kompalla har i 11 år vært fabrikksjef ved trevarebedriften Hagen AS Stryntrappa. Her er Kompalla (t.v) sammen med Ladislav Krapka, Jørgen Grønfur, Maren Katrin Stoddern Mørk, Ramune Kalvinskaite, Nils Rune Rognes og Jan Rasmus Erdal, som er seks av de ni ansatte ved Hagen AS som skal ta del i den nye snekkerutdanningen i regi av Norske Trevarer.

- For våre folk var dette et glimrende tilbud å bli med på. Vi er totalt rundt 120 ansatte hos oss, der i underkant av 70 jobber i produksjonen. Det er mange av dem som gjerne vil utdanne seg som snekker, og endelig kom altså denne muligheten gjennom den nye snekkerutdanningen i regi av Norske Trevarer.

Dette sier fabrikksjef Kenneth Kompalla ved trevarebedriften Hagen AS i Stryn. Kompalla begynte hos trappeprodusenten i Nordfjord for 11 år siden, og har vært en av medspillerne til det nye utdanningstilbudet i regi av bransjeforeningen Norske Trevarer.

- Dette er en unik mulighet for ansatte i trevarebransjen med minimum tre års praksis til å få svennebrev i snekkerfaget på, sier daglig leder Jan Larsen i opplæringskontoret Tre-Ringen, som sammen med lederen for forretnings- og medlemsutvikling i Norske Trevarer, Monica Wærdahl-Eriksen, har hovedansvaret for å jobbe fram det nye utdanningstilbudet.

- Stort behov for flere snekkere
- Det er et stort behov for rekruttering og fagkompetanse også i norsk trevarebransje. Noe av målet med det nye utdanningstilbudet er å gjøre det lettere for ansatte i trevarebedriftene å ta teorien som er nødvendig for å kunne avlegge svennebrev i snekkerfaget, sier Jan Larsen.

- Dette er et nybrottsarbeid for vår bransje, og gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har vi fått midler til å utvikle en pilot som altså skal gjøre det lettere å få papirer på at man er ferdig utdannet snekker, sier Larsen, og viser til at denne utdanningen vanligvis koster godt over 20.000 kroner, men som gjennom piloten nå kan gjøres gratis.

- Dette er altså en mulighet vi varmt anbefaler ansatte i norske trevarebedrifter til å benytte seg av, sier Monica Wærdahl-Eriksen.

Midt imellom to programperioder
- Ut ifra interessen hos oss kunne vi hatt enda flere av våre ansatte med på dette tilbudet. Men vi deltar nå med ni i denne runden, og så håper vi at dette blir et permanent tilbud etter at piloten er ferdig, sier Kenneth Kompalla ved Hagen AS i Stryn.

- Mange av våre ansatte har flere års erfaring i produksjonen, og dette er en gyllen mulighet til å få svennebrev i snekkerfaget. Her får man tatt i bruk den erfaringen man har til å lære enda mer, og ikke minst til å bli kjent med flere deler av produksjonen i bedriften, sier fabrikksjefen ved Hagen AS.

- Svennebrevet gir også lønnsøkning hos oss, samtidig som det gir mer variasjon i hvilke deler av produksjonen man kan ta del i. Dette betyr naturligvis mye for de ansatte, men det betyr også veldig mye for bedriften, både gjennom at vi får ansatte med høyere kompetanse og gjennom at vi får flere som får større totalforståelse for produksjonen.

- Så vi har med andre ord veldig stor tro på dette nye utdanningstilbudet, og vil gjerne oppfordre andre bedrifter til å ta aktivt del i det, sier Kenneth Kompalla.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: