Vi kunne spart veldig mye strøm i Norge med litt mer kunnskap og noe mer midler

Hilde Widerøe Wibe er daglig leder i bransjeforeningen Norske Trevarer.

- Stortingets behandling av Energimeldingen er noen skritt i riktig retning, men det utløser likevel bare betinget jubel fra vår side. Vi liker at Stortinget peker på flere tiltak til energieffektivisering, men samtidig er flere av tiltakene som nevnes ganske vagt og uforpliktende formulert.

Dette sier daglig leder Hilde Widerøe Wibe i en kommentar til Stortingets behandling av Energimeldingen som ble presentert like før helga.

- I Norske Trevarer er vi veldig opptatt av energieffektivisering. Den billigste strømmen er jo den du ikke bruker, og derfor er energieffektivisering av eksisterende bygninger noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å sikre at vi får nok strøm og billigere strøm, sier Widerøe Wibe, og peker på at dette blir tvingende nødvendig for at vi skal kunne bevege oss over i et grønnere lavutslippssamfunn.

- Dette spiller vi inn så ofte vi kan, og det har vi også gjort i høringsrundene til Energimeldingen. Sist bare for noen dager siden da vi var på høring på Stortinget. Derfor er det hyggelig å registrere at Norge nå tar noen skritt i riktig retning på dette området. Men vi skulle gjerne sett at Stortinget gikk enda lengre og var enda mer konkret og forpliktende i tiltakene som beskrives, mener trevarelederen.

Stort behov for oppgradering
I Norge har rundt 500.000 boliger som er bygd mellom 1945 og 1980 stort behov for oppgraderinger, og på dette området er det altså et enormt potensiale for energisparing.

- Dette er nettopp derfor vi gjentar budskapet vårt så ofte vi kan: Den viktigste måten å spare strøm på er den strømmen vi ikke bruker! Vinduer står for nærmere 40 prosent av varmetapet i bygninger. Hadde vi skiftet ut de gamle vinduene til nye 3-lagsglass, så hadde det gitt Norge en enorm strømsparingseffekt, sier Norske Trevarer-sjefen.

- For lite kunnskap
Hun påpeker at det ofte er mangel på kunnskap som gjør at energisparende tiltak som utskifting av gamle vinduer ikke blir satt i verk.

- Det er for lite kunnskap om dette både blant myndigheter og forbrukere, og det gjør at det skjer for lite på dette området og at nordmenn ofte kjøper feil kvalitet når de først bytter ut gamle vinduer. I Danmark selges det nesten utelukkende 3-lagsvinduer, og dette er i stor grad på grunn av støtteordninger og riktig kunnskap.

- Vi er som sagt veldig opptatt av at energieffektiviseringstiltak priorteres enda høyere også i Norge, og at det nå må støttes kraftigere opp om tiltak som løfter kompetansen og kunnskapen på dette området. Dette gjelder ikke minst blant vanlige forbrukere, som på den måten vil få økt innsikt i hvor viktig det er å skifte ut gamle vinduer og hvilken kvalitet de nye vinduene bør ha.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: