- Vi kan naturligvis miste motet av alle kravene vi nå står overfor, men mulighetene er helt enorme

Kristine Nore er daglig leder i OmTre AS og prosjektleder for storsatsingen SirkTRE. Hun har lang fartstid som forsker, leder og rådgiver i trebaserte næringer både nasjonalt og internasjonalt, og var en av innlederne under Trevaredagene 2022 i Trondheim.

- Mitt viktigste budskap overfor norsk trevarebransje er å ikke miste motet av alle kravene og forventningene som bedriftene nå står overfor innen bærekraft, sirkulærøkonomi og grønn omstilling. På dette området er det tvert imot en enorm skog av nye muligheter.

Daglig leder i OmTre AS og prosjekleder for storsatsingen SirkTRE, Kristine Nore, var en av innlederne under De Norske Trevaredagene 2022 i Trondheim.

Den røde tråden i årets trevareprogram var koblet til bransjens målsetting om å bli Norges mest bærekraftige bransje innen 2025, og både nasjonale og internasjonale trendbarometer tyder på at etterspørselen etter tre bare vil fortsette å øke i årene framover.

- Vi må jobbe for en fullverdig, sirkulær verdikjede for tre, og da må vi forvalte skogressursene på en bærekraftig måte, samtidig som vi lager produktene slik at de lett kan brukes om igjen og om igjen – gjerne i en lokal eller regional verdikjede, sier Kristine Nore.

Lang fartstid som forsker og leder
Hun har lang fartstid som forsker, leder og rådgiver innen trebaserte næringer både nasjonalt og internasjonalt. Siden i fjor høst har hun vært prosjektleder for den omfattende SirkTRE-satsingen i Norge, der Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gikk inn med 111 millioner kroner i prosjektmidler.

- Trevarebransjen er godt rustet til å ta den omstillingen som nå kommer. Dette er en trebasert bransje som er spredt over hele landet, og som virker å ha en god kultur for samarbeid og kunnskapsdeling bedriftene imellom. Dette blir viktig, for vi kommer ikke utenom en mye bedre sirkulær utnyttelse av treet som råstoff.  

Avfallsfrie byggeplasser
- I Norge er mengden returtre omtrent like stor som mengden med tre som inngår i byggeprosjekter. Noe av målet med SirkTRE-satsingen er at treindustrien, trevarebransjen, arkitekter, byggherrer, avfalls- og gjenvinningsaktører, entreprenører, rådgivere og alle andre aktører som er koblet til en trebasert verdikjede skal bidra til gjenvinning og ombruk av returtre.

- Tre kan gjenvinnes og brukes om igjen, det har vi jo gjort i hundrevis av år. Nå skal vi finne de riktige måtene å gjøre det på i forhold til behovene i næringslivet og samfunnet ellers. Digitaliseringen av verdikjedene og prinsippene for en sirkulær økonomi gir oss helt nye muligheter for innovasjon, verdiskapning, ny kompetanse og økt konkurransekraft for trebaserte næringer.

- Se på mulighetene
- Det er derfor dette er mitt viktigste budskap overfor norsk trevarebransje: Vi kan lett bli overveldet over alt vi må forholde oss til av nye lovpålegg og nødvendige omstillinger, men jeg er overbevist om at dette tvert imot vil gi trevarebransjen helt enorme muligheter.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: