Norges første solcelledrevne trevarefabrikk sparer store penger på lavere strømforbruk

Helge Kokvoll er medeier og daglig leder i trevarebedriften Os Trekultur AS. For tre år siden åpnet østerdalsbedriften Norges første solcelledrevne trevarefabrikk. – Det har vi spart mye penger på, sier Kokvoll.

- Investeringene i solcelleanlegg og LED-lys har vært veldig god butikk for oss. Samtidig som bransjen og organisasjonene legger press på myndighetene, så må vi bedriftene fokusere på miljø og energieffektivisering. Dette er mitt beste råd til andre trevarebedrifter, det er veldig god butikk.

Dette sier medeier og daglig leder Helge Kokvoll ved trevarebedriften Os Trekultur AS i Østerdalen.

- Jeg vil ikke framstille oss sjøl som en mønsterbedrift innen bærekraft og energi, vi har alle ting vi må bli mye bedre på. Vi har hatt dette med miljø i bakhodet siden oppstarten for godt over 30 år siden, men det er først de fire-fem siste årene at det har blitt skikkelig fart på det.

Helge Kokvoll hadde en drøm allerede for 15-20 år siden om bli Norges første solcelledrevne trevarefabrikk.

- Men den gangen var ikke teknologien kommet langt nok. Jeg var skuffet over hvor lite strøm vi fikk ut av det, så vi la planene på hylla.

Tok opp igjen drømmen
Men drømmen om å bli den den første solcelledrevne trevarefabrikken i Norge ble aldri helt glemt, og for fem-seks år siden begynte ting å skje igjen.

- Vi tok kontakt med en ENØK-rådgiver for å få bedre oversikt over hvor vi hadde mest å hente med strømsparing og energieffektivisering, og det første han påpekte var at vi burde gå over til LED-lys. Jeg tvilte på at det kunne ha så altfor mye å si, men realitetene ble at vi sparte rundt 25 prosent av strømkostnadene gjennom denne investeringen, forteller Helge Kokvoll.

- Dette ga oss enda mer pågangsmot til å se på nye strømtiltak og nye investeringer, og da dukket idéen opp igjen om å bli Norges første snekkerfabrikk med solstrøm. Jeg sjekket med bransjen om det var andre som hadde tatt den posisjonen, men det var det ikke, så da satte vi fart på prosessen igjen.

For tre år siden åpnet Os Trekultur AS det nye solcelleanlegget på taket av fabrikken, og det har de ikke angret en dag på, i følge Kokvoll.

Sparte nye 25 prosent i strøm
- For oss er det en god blanding av engasjement innen miljø og bærekraft, samtidig som vi fokuserer på hva som lønner seg for bedriften. Solcelleanlegget har ført til ytterligere 25 prosent i innsparinger i strømkostandene, så dette er veldig lønnsomt for oss. Det er god butikk, kort og godt.

- Min oppfordring er at alle må bidra for at Norge skal nå sine målsettinger innen miljø og klima, både private husholdninger, det offentlige og oss i næringslivet. Vi i trevarebransjen har mye vi kan gjøre og mye vi kan spare, og alt starter i grunnen med å kartlegge nåsituasjonen og finne ut hva som gir aller mest effekt.

- For vår del var det LED-lys og solcelleanlegg. For andre bedrifter kan det være helt andre tiltak som gir mest effekt. Til slutt blir det også butikk av det, å spare penger er jo nesten like viktig som å tjene dem.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: