Etter 30 år som konsernsjef overlater Tore Rasmussen NorDan-roret til Dag Kroslid

Dag Kroslid (t.v.) er i dag COO (Chief Operating Officer) i NorDan Gruppen. Fra nyttår overtar han som konsernsjef for NorDan Gruppen AS, en rolle som Tore Rasmussen har hatt i 30 år.

Etter 30 år som øverste leder av NorDan-konsernet overlater Tore Rasmussen roret til Dag Kroslid, som fra nyttår blir ny konsernsjef i den tradisjonsrike dør- og vindusprodusenten på Moi i Rogaland.

Dag Kroslid (50) er i dag COO (Chief Operating Officer) i NorDan Gruppen, og han har siden 2014 hatt ulike roller i konsernet. Flekkefjordingen har bred internasjonal erfaring, blant annet som administrerende direktør i datterselskapene NorDan AB i Sverige og STM Vinduer i Danmark.

Over fire milliarder
Det har gått snart 100 år siden gründeren Johannes Rasmussen startet opp det som skulle bli et rogalandsk og internasjonalt industrieventyr. I fjor passerte NorDan-konsernet for første gang en samlet omsetning på fire milliarder kroner, fordelt på 12 fabrikker rundt om i Europa, 30 salgskontorer og rundt 2300 ansatte.

- Etter 30 år som øverste leder for NorDan har jeg kommet fram til at det er riktig for meg å trekke meg mer tilbake, sier Tore Rasmussen i en kommentar overfor Norske Trevarer.

- 30 år er lang tid og jeg er i mitt 62. år nå. Dette er en jobb du har med deg mesteparten av døgnet, og nå ønsker jeg å prioritere tida litt annerledes de kommende årene, sier Rasmussen, som samtidig understreker at han ikke kommer til å gå helt ut av det videre arbeidet i NorDan-konsernet.

- Aktiv er jo et relativt begrep, men jeg kommer fortsatt til å ha en rimelig aktiv rolle i konsernet. Jeg trapper betydelig ned nå, men har sagt at jeg stiller meg til disposisjon som styreleder, og at jeg fortsatt kan være en ressurs for selskapet og den nye konsernledelsen.

- Glede og ydmykhet
Dag Kroslid uttaler i en pressemelding fra NorDan Gruppen at det er med glede og ydmykhet at han har takket ja til å bli konsernsjef i NorDan Gruppen.

- NorDan er en moderne og internasjonal bedrift med virksomhet i åtte land. Jeg ser fram til å jobbe sammen med konsernledelsen, datterselskapene og styret i å realisere de spennende utviklingsplanene som er lagt for de neste årene.

- God drift, involvering av medarbeidere, kundefokus, bærekraft og digitalisering er viktige punkter i mitt lederskap. NorDan har en fantastisk kultur for «perfekt samspill» både internt og eksternt, som jeg er stolt over å få være en del av, sier Dag Kroslid.

- Gode utsikter for bransjen
Tore Rasmussen har altså i 30 år vært NorDan-konsernets øverste leder, og 61-åringen har et optimistisk bilde på den videre fortsettelsen både for det internasjonale trevarekonsernet på Moi i Rogaland og for norsk trevarebransje som helhet.

- Vår bransje har store muligheter framover. Trevarebransjen er viktig for at samfunnet skal kunne få til det grønne skiftet. Det er krevende tider og en urolig internasjonal situasjon akkurat nå, og det vil innimellom  være utfordrende perioder for vår bransje. Det vil det alltid være, også for vår bransje, men over tid er jeg trygg på at det er veldig gode utsikter for norsk trevarebransje, sier Tore Rasmussen.

- Det har vært en stor ære og fornøyelse å lede NorDan gjennom alle disse årene. Selskapet har vokst fra å være et norskproduserende selskap til et internasjonalt konsern.

- Jeg vil ønske Dag Korslid lykke til med sin nye oppgave. Jeg er overbevist om at NorDan med Dag som leder vil fortsette den gode utviklingen, sier den avtroppende lederen for trevarekonsernet på Moi.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: