Nye klimakrav i TEK

Leder for fag og teknologiutvikling Halvard Høilund-Kaupang og daglig leder Hilde Widerøe Wibe

1. juni ble nye krav til klimagassregnskap for bygninger vedtatt med ikrafttredelse fra 1. juli i år. Norske Trevarer er godt fornøyde med de nye kravene til utslipp fra materialer, og spesielt at utslipp fra transport til byggeplass skal med i regnskapet.

– Først og fremst er det viktig å påpeke at dette gjelder produsenter av dører, vinduer, klednings- og konstruksjonsprodukter. Innredning og trapper går fri i denne omgang, sier Halvard Høilund-Kaupang, leder for fag og teknologiutvikling i Norske Trevarer.

– Den største seieren for oss er at transport til byggeplass også skal tas med i regnskapet, fortsetter Høilund-Kaupang. Dette er spesielt viktig for de medlemmene som konkurrer med produsenter fra utlandet. Det opprinnelige forslaget la opp til at transport av f.eks. isolerglass fra utlandet til fabrikk i Norge eller utlandet skulle med, mens den mindre plasseffektive transporten av ferdige vinduer fram til byggeplass skulle utelates

Høilund-Kaupang peker på at nå konkurrer vi på like vilkår, både i og utenfor Norge. Alt utslipp frem til varen er levert på en byggeplass i Norge skal med, samt planlagt(e) utskiftning(er) av varen gjennom byggets levetid. Det siste vil favorisere produkter med lang levetid – og her kan vi levere!

– Forskriften dekker et fornuftig minimum av hva som skal inngå i regnskapet, men regnskapet kan fortsatt ikke brukes til annet enn dokumentasjon. Vi forventer, i likhet med andre bransjeforeninger, at det kommer krav til utslippsnivå snarlig, og enda før det: En plan for når nivåer og innskjerpinger kommer, avslutter Høilund-Kaupang.

– Dette med transport er et viktig punkt for oss, men forutsigbarheten er like viktig, sier daglig leder Hilde Widerøe Wibe. Både med tanke på utvikling og investeringer i bransjen, men særlig med tanke på å bygge kompetanse rundt klimagassutslipp fra materialer i alle ledd. Det er så mange ting som er viktig, og det gjør det krevende for mindre bedrifter å gjøre alt på en gang. Krav eller ikke, her vil vi være på pletten for medlemmene og hjelpe dem med å få den kompetansen de trenger.

– Ellers er det en del endringer som går på ytre miljø også. Det kommer strengere krav til avfallssortering og håndtering, samt at alt skal kunne demonteres. Har dere ikke gode anvisninger for montering, ev. demontering, "innholdsdeklarasjon" og FDV-dokumentasjon, er tiden å få det nå, avslutter Høilund-Kaupang. Og dette gjelder alle medlemmene!

Les sak fra Regjeringen her!

 

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: