- Alle trappemodellene våre er nå registrert i en database for svanemerkede bygninger

Bilde av Espen Eriksen er daglig leder i Trapperingen AS.

Espen Eriksen er daglig leder i Trapperingen AS.

- Vi ønsker sterkere fokus på natur og klima, det er sentralt i den nye strategien vår. Vi vil ha mer kunnskap om fotavtrykket som våre produkter setter på miljøet, og nå er alle våre trappemodeller registrert i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.

Da Espen Eriksen begynte som daglig leder i Trapperingen AS i 2019 var det et viktig fokusområde å få et tydeligere miljøfokus i Trapperingen sin strategi.

- Produktenes fotavtrykk og miljøbevissthet står høyt på agendaen hos oss. Vi er godkjent Miljøfyrtårn-bedrift, vi planter et nytt tre for hver trapp som selges i Trapperingen sine seks medlemsbedrifter, og vi har fått godkjent et Skattefunn-prosjekt der vi jobber med å redusere svinn og øke gjenbruksgraden av trappene våre, sier Espen Eriksen.

- Vi har også et prosjektsamarbeid med Universitetet i Bergen, der en av studentene skriver masteroppgave om materialsvinn i produksjonen av tretrapper. I tillegg ønsker vi å dykke enda mer ned i kunnskapen og argumentasjonen som brukes når det velges betongtrapper framfor tretrapper i store og mellomstore byggeprosjekter. Her er det stort behov for mer innsikt, informasjon og kunnskap, mener Trapperingen-sjefen.

Database for byggevareprodukter
Trapperingen-bedriftene har altså i tillegg fått registrert alle sine trappemodeller i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger.

- Et svanemerket hus kjennetegnes av høy kvalitet og lav miljøbelastning. Både bygget, materialene som brukes og selve byggeprosessen må oppfylle kravene som er satt til et miljømerket byggeprosjekt, sier Espen Eriksen, og viser til at flere av de store boligutviklerne som ønsker å sette opp flere svanemerkede bygg.

- Viktig skritt i riktig retning
Husproduktportalen som Trapperingen sine trappemodeller nå er listet i er en lukket portal der bare de som bygger svanemerkede bygg har tilgang, og der et sett av kriterier må oppfylles for å kunne være en del av portalen.

- Det er så langt ikke utarbeidet egne livsløpsbaserte miljømerkingskrav til trapper, men det er jo veldig mye som skjer nå innen miljømerking og dokumentasjon av produktenes fotavtrykk på miljøet, sier daglig leder Espen Eriksen i Trapperingen AS.

- Fram til at dette er på plass er vi stolt over at vi har oppfylt de kravene som er satt for å være listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger. Dette er et viktig skritt i riktig retning for oss.  

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: