Norsk trevarebedrift vurderer storinvestering til bygging av Nordens første trefiberfabrikk

Bilde av Kjetil Thoresen er daglig leder og medeier i Sørlandslisten AS, og har gjennom Sørlandslisten Holding AS stiftet selskapet Norwegian Fiberboard AS for å jobbe videre med planene om å bygge Nordens aller første trefiberfabrikk basert på svanemerkede produkter.

Kjetil Thoresen er daglig leder og medeier i Sørlandslisten AS, og har gjennom Sørlandslisten Holding AS stiftet selskapet Norwegian Fiberboard AS for å jobbe videre med planene om å bygge Nordens aller første trefiberfabrikk basert på svanemerkede produkter.

Trevarebedriften Sørlandslisten AS i Grimstad står bak ideen om å bygge Nordens første trefiberfabrikk til flere hundre millioner kroner. Går planene i boks vil det også kunne gi flere hundre arbeidsplasser.

Trevarebedriften på Bergemoen utenfor Grimstad er en storforbruker av såkalte MDF-plater i sin produksjon. Sørlandslisten AS omsatte i fjor listverk, utforinger, veggspiler og takspiler for 18 millioner kroner. Markedet for trefiberplatene er både til leilighetsbygg, privathus, skoler, hoteller, næringsbygg og offentlige bygg.

- Vi har over mange år opplevd økende problemer med å få tak i nok trefiberplater til å dekke vårt behov, og i tillegg har vi hatt en ganske kraftig økning i prisene, sier daglig leder og medeier i Sørlandslisten AS, Kjetil Thoresen, som er initiativtaker til idéen om å bygge Nordens første trefiberfabrikk.


Verdens mest miljøvennlige trefiberfabrikk
- Det er mange vurderinger som må gjøres før vi kan ta den endelige beslutningen, men vi er nå inne i en veldig spennende prosess. Målet er å bygge verdens mest miljøvennlige trefiberfabrikk som skal produsere svanemerkede MDF/HDF-plater ved hjelp av fornybar energi. I resten av Europa brukes mye kull i produksjonen av MDF-plater.

- Vi ønsker parallelt med planleggingen av en fabrikk også å finne løsninger for resirkulering av trefibrene fra for eksempel gamle møbler, kjøkken, rivningsmaterialer fra byggeplasser og private oppussingsprosjekter som er tilført maling, men også restmaterialer fra trebearbeidende industri, sier Kjetil Thoresen.

- Dette kan løse et stadig økende krav om resirkulering og gjenbruk fra produksjonen av møbler og annen innredning og legge til rette for en sirkulærøkonomi i bransjen.

Kjetil Thoresen mener at trefiberplater er en veldig smart måte å resirkulere trefiber på, og at fibrene kan gjenvinnes flere ganger før de til slutt forbrennes og går tilbake til CO2-gass.

- Sannsynligvis lagrer også MDF/HDF-plater mest CO2 av alle bygningsmaterialer i markedet, og vi jobber nå for økt innsikt og forståelse for dette blant entreprenører, arkitekter og tiltakshavere i Norge slik at MDF-plater blir et såkalt ja-produkt i alle typer bygg.


- Ufortjent dårlig rykte
- Litt av utfordringen i det norske markedet har vært bruken av feil kvalitet på MDF-platene, slik at det kan oppstå utfordringer med fukt i for eksempel vinduskarmer og på bad og våtrom.

- I tillegg har MDF-platene fått ufortjent dårlig omtale i media grunnet avgassing av formaldehyd. Sannheten er at svanemerkede MDF-plater av god kvalitet, slik vi planlegger å produsere, har mindre avgassing av formaldehyd enn ren furu på grunn av måten platene produseres på, sier Kjetil Thoresen i Sørlandslisten AS.

Han viser til at Norge gror igjen av trær og at skogeierne har problemer med å få avsetning på den delen av tømmeret som ikke kan bli til bygningsmaterialer. I produksjonen av trefiberplaten MDF/HDF kan man bruke også dette materialet.

- I tillegg ønsker vi altså å se på mulighetene for resirkulering av møbler og rivningsmateraler for økt bærekraft. Får vi til dette så gir det god sirkulærøkonomi i trebearbeidende industri, sier Sørlandslisten-sjefen.

- Mye av dette blir i dag brent eller kort og godt aldri brukt, det ligger dermed bare og råtner opp. Vi ønsker nå å finne ut om det er mulig å lage en lønnsom produksjon av dette i Norge, slik at vi utnytter disse ressursene bedre og bidrar til økt norsk verdiskapning.


20-30 fabrikker i Europa
I dag finnes det altså ingen slike trefiberfabrikker i Norden, men det finnes 20-30 av dem rundt om i Europa. Alle MDF/HDF-plater som blir brukt i Norge må derfor importeres. Samtidig er det globale forbruket av disse produktene sterkt økende.

- Produksjonen i en trefiberfabrikk som dette bygger på kjent teknologi. Vi ser for oss at vi vil trenge minst 300.000 kubikkmeter med råvarer per år, og vi vet at det finnes nok råvarer i Norge for en slik produksjon. Det vi jobber med nå er å finne ut om vi kan få dette til for en akseptabel pris, og om det er avsetningmuligheter for så store mengder med trefiberplater som det her vil være snakk om, sier Kjetil Thoresen.

Gjennom selskapet Sørlandslisten Holding AS har Thoresen stiftet selskapet Norwegian Fiberboard AS for å jobbe videre med planene om å bygge Nordens aller første trefiberfabrikk basert på svanemerkede produkter.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: