Vyrk etablerer nytt selskap: Vil endre tankesettet slik at treet får et sirkulært livsløp

3 smilende mennesker

Disse tre utgjør teamet i det nystiftede selskapet Vyrk Innovasjon AS: Trine Alice Rakstad (t.v.), Carla Susana Assaud og Steinar Lyseng.

– For at ikke innovasjon og produktutvikling skulle få for lite fokus i de ulike selskapene våre, bestemte vi oss for å etablere et eget selskap som bare skal ha fokus på dette. I tillegg ønsker vi enda mer fokus på gjenbruk og bærekraft, og det skal være et helt sentralt fokusområde for Vyrk Innovasjon AS.

Dette sier en entusiastisk Steinar Lyseng, som er gründer, medeier og innovasjonsleder i trevarekonsernet Vyrk, som har hovedkontor i Rogne i Øystre Slidre. Selskapet har produksjonsavdelinger i Valdres, Trysil og Stange, samt eget høvleri i Brumunddal, og nå har altså valdresfirmaet også etablert et eget innovasjonsselskap.

Trevarebedriften har spesialisert seg innenfor industribehandlede paneler, spileelementer og finerte plater, samt glassvegger, kledninger og listverk, og Vyrk AS hadde i fjor rundt 60 ansatte og en omsetning på godt over 100 millioner kroner.   

- Det skjer veldig mye hos oss nå, og det er jo flott. Det er jo slik vi liker å ha det. Vi ser at aktiviteten bare fortsetter å øke, og i år regner vi med å lande på en omsetning på rundt 137 millioner – og det bare i Vyrk AS. I tillegg har vi økende aktivitet også i resten av konsernet, sier Steinar Lyseng.

Ledende på biobasert produksjon
Vyrk ønsker å bli et ledende selskap på verdiskapning innen biobasert produksjon, og siste skuddet på Vyrk-stammen er altså etableringen av Vyrk innovasjon AS.

- Vyrk Innovasjon ønsker å legge til rette for et bærekraftig og biobasert næringsliv. Vi vil videreutvikle treindustrien innen restressurser og utnyttelse av returstrømmer. Å etablere en egen bedrift på dette området vil gjøre det lettere for oss å drive målrettet arbeid mot sirkulære, innovative prosjekter innen treindustrein, mener Steinar Lyseng.

- Ønsker å endre tankesettet

Han ønsker å bidra til å endre tankesettet om at livsløpet til treprodukter er lineært, slik at treet brukes og deretter kastes eller brukes som brensel.

- Treet bør ha et sirkulært livsløp, og dagens verdikjeder og ressurser utnyttes for dårlig. Flere av innovasjonsprosjektene vi jobber med nå baserer seg på det sirkulære livsløpet, med større utnyttelse av ressurser og økt gjenbruk av treproduktene, sier Vyrk-gründer Steinar Lyseng.

  • Vyrk Innovasjon AS organiseres under Vyrk Holding AS på lik linje med Vyrk AS og Vyrk Brumund AS.Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: