- Denne saken har hengt over skuldrene våre i tre år, nå jubler vi over dommen i Høyesterett

Tommy Pettersen er medeier og daglig leder i agderbedriften Trevaren Eydehavn AS utenfor Arendal. Bildet er tatt i forbindelse med rettssaken mellom Trevaren Eydehavn og forsikringsmegleren Pareto AS.

- Endelig kan vi senke skuldrene og se framover igjen. Denne saken har hengt over oss som en klam hånd gjennom tre runder i rettssystemet, helt siden brannen for tre og et halvt år siden. Nå har vi fått medhold i Høyesterett, og det betyr veldig, veldig mye for oss.

Dette sier daglig leder og medeier Tommy Pettersen i agderbedriften Trevaren Eydehavn AS utenfor Arendal.

- Denne saken har vært en kraftig vekker for oss, og jeg unner ingen å måtte gå igjennom det vi har gjort i denne saken. Forsikringsmegleren er dømt og ansvarliggjort for mangelfull forsikringsrådgivning.

Det var i mai 2020 det skjedde det som er den store frykten for mange trevarebedrifter. Lokalene til Trevaren Eydehavn ble totalskadd i brann, og i løpet av timer stod bedriften på bortimot bar bakke. Men på grunn av god hjelp og støtte fra nærliggende bedrifter og gode hjelpere i trevarebransjen greide agderbedriften å stable på beina igjen deler av produksjonen bare i løpet av en ukes tid – i lånte lokaler.

- De ansatte jobbet dag og natt, og vi ble helt overveldet over all støtten vi fikk fra veldig mange personer og aktører i trevarebransjen. Uten hjelpen vi fikk de første dagene hadde det blitt vanskelig å komme i gang igjen.

- Veldig skuffet over megleren
Men på ett område har Tommy Pettersen og kollegene hans i Trevaren Eydehavn blitt veldig skuffet.

- Vi trodde at vi var godt dekt gjennom den forsikringen vi hadde, og vi stolte på de vurderingene som forsikringsmegleren Pareto AS hadde gjort for oss. Men etter brannen viste det seg at vi var underforsikret for flere millioner kroner, og det er dette vi nå har fått medhold i fra Høyesterett.

Gjennom dommen i Norges høyeste rettsinstans er Trevaren Eydehavn AS tilkjent over 4,5 millioner kroner i erstatning til gjenskaffelse av maskiner og løsøre.

- Får aldri erstattet alt
- Vi får aldri erstattet alt vi har tapt av verdier etter brannen, ikke minst i tidsbruk, redusert produksjon og bekymringer gjennom tre rettsrunder i godt over tre år. Det var derfor en utrolig stor lettelse å få medhold i Høyesterett, slik at vi fullt og helt kan begynne å se framover igjen.

- Denne saken har hengt tungt over skuldrene våre i disse årene, og nå kjenner vi først og fremst på en stor lettelse. Samtidig er vi opptatt av å formidle vår erfaring med denne saken. Når ulykken først var ute og brannen hadde skjedd, så opplevde vi dessverre at det var lite hjelp å få av forsikringsmegleren, sier Tommy Pettersen.

- Det vi har lært av dette er å ha mer kontroll og innsikt i egen forsikring. Vi har valgt å ha direkte dialog med eget forsikrigsselskap framfor å bruke forsikringsmegler, ikke minst med bakgrunn i det vi har vært igjennom de siste årene.

- Må kunne forvente mer
- Nå er det fastslått gjennom tre rettsrunder at ansvaret i denne saken ligger hos Pareto AS som forsikringsmegler og ikke hos Trevaren Eydehavn, sier daglig leder Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer.

- Vi sa til Pareto allerede for tre år siden at de heller burde komme fram til et forlik med Trevaren Eydehavn framfor å ta denne saken til retten, og i etterpåklokskapens lys vil jeg tro at Pareto er enig med oss i det.

- Det Høyesterett nå har fastslått er at når en bedrift har inngått en avtale med en forsikringsmegler, så må bedriften kunne forvente enda mer hjelp enn om bedriften har en direkteavtale med et forsikringsselskap. En forsikringsavtale er et veldig omfattende dokument for en enkeltbedrift å sette seg inn i, og det setter derfor enda høyere krav til forsikringsmegleren, sier Widerøe Wibe.

- Noe av paradokset i denne saken er at den kunne vært unngått gjennom noen kortere beskrivelser fra megleren om hva dekningen i forsikringen innebærer. For vår del har den også gitt svært nyttig læring, og flere av rutinene knyttet til forsikringen er forbedret på grunn av denne saken, sier lederen i Norske Trevarer.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: