Hun er styreleder i fire norske trevarebedrifter og ønsker seg flere kvinner i lederposisjoner

Ingvild Jensen er styreleder i de fire norske trevarebedriftene Knudsen Dørfabrikk AS, Henriksen Snekkeri AS, Trevaren Eydehavn AS og Mestervindu Norge AS.

Bare to av ti styremedlemmer i private bedrifter i Norge er kvinner, og sju av ti aksjeselskaper har bare menn i styret. – Også trevarebransjen trenger flere kvinnelige ledere. De er viktige forbilder for andre kvinner, sier Ingvild Jensen, som er styreleder i fire norske trevarebedrifter.

Ingvild Jensen har flere tiår med ledererfaring fra ulike bransjer og produksjonsbedrifter i Norge. Hun er partner og daglig leder i rådgiverfirmaet Q3Partners, som bistår kunder og bedrifter innen blant annet strategi- og styrearbeid, prosjektledelse og forretningsutvikling.

Fire av styreledervervene har Jensen altså i norske trevarebedrifter; Knudsen Dørfabrikk AS, Henriksen Snekkeri AS, Trevaren Eydehavn AS og Mestervindu Norge AS.

- Jeg har et stort hjerte for trevarebransjen, og ser at også denne bransjen vil ha godt av å få flere kvinner inn i ulike lederposisjoner, enten det er i styret eller i den daglige ledelsen av bedriften. Dette har med tankesett, kultur og nye perspektiver å gjøre, og dette trenger alle bedrifter, ikke minst de bransjene som tradisjonelt har vært mannsdominerte.

- Vi ser nå at flere ungdommer søker yrkesfag på videregående skole, og jenteandelen er også økende. Da blir det bare enda viktigere med flere kvinnelige ledere i trevarebedriftene, slik at bransjen ikke preges av forgubbing og et mannsdominert tankesett. Vi trenger tvert imot tverrfaglige persepektiver fra enda flere kvinnelige ledere, mener Ingvild Jensen.

Flere kvinnelige trevareledere
På kvinnedagen 8. mars gleder samtidig daglig leder Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer seg over at kvinner har overtatt flere lederposisjoner i norske trevarebedrifter det siste året, både som styreledere og daglige ledere.

– Det er for tidlig å si om dette er en tydelig trend eller ikke, men det er veldig interessant å se det som skjer nå. Trevarebransjen har allerede den høyeste kvinneandelen i byggebransjen, men jeg er veldig enig i at norske trevarebedrifter trenger enda flere kvinner og ikke minst flere kvinnelige ledere. Det har med bransjens videre utvikling og attraktivitet å gjøre.

Minst 40 prosent
Næringsminister Jan Christian Vestre har tidligere tatt til orde for at det må tas grep for å øke kvinneandelen i ledelsen av norske bedrifter, også i styrerommene. 

- I dag er bare to av ti styremedlemmer i private selskaper kvinner, og sju av ti aksjeselskaper har kun menn i styret. Tiden er inne for å få en endring på dette nå, uttalte næringsministeren like før nyttår da han presenterte regjeringens forslag om å innføre et krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper.

Se forøvrig NHO sin kronikk hvor de støtter regjeringens kvoteringsforslag.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: