Flyttet glasstransport fra trailere over til tog – gav kraftige kutt i CO2-utslipp

Thomas Lie er produksjonsleder på trevarebedriften og vindusprodusenten Natre på Hemnesberget i Nordland.

Trevarebedriften Natre henter glass til vindusproduksjonen sin fra Tczew i Polen, som ligger 1500 kilometer unna fabrikken på Hemnesberget i Nordland. Nå er store deler av transporten flyttet fra utenlandske trailere og over til tog og lokale vogntog. Dermed kuttes store mengder CO2-utslipp.

- Dette fungerer veldig godt for oss. Logistikken er god og vi har fått vekk rundt 200 utenlandske vogntog fra vegnettet, og det er jo i seg sjøl positivt, sier Thomas Lie, som er produksjonssjef ved lageret på Natres fabrikk på Hemnesberget.

- Men det er ikke minst positivt i forhold til det totale klimaregnskapet, for dette gir jo en betydelig reduksjon i CO2-utslippene som er knyttet til vår aktivitet.

Transportør foreslo ny løsning
Før Natre la om transportsystemet sitt kom det i snitt fire-fem biler i uka fra glassfabrikken i Polen til trevarebedriften på Helgelandskysten.

Men så kom transportøren Bring opp med en ny løsning som gjorde at Natre kunne ta i bruk tog på størstedelen av strekningen fra Tczew til Hemnesberget.

- I Polen transporteres glasset med vogntog fram til fergen som går over til Sverige. Derifra transporteres glassene med tog helt fra Trelleborg til Mo i Rana, før den siste strekningen gjøres av lokale vogntog, forteller produksjonssjefen ved Natre.

- Så sender vi rammene som glassene transporteres i tilbake igjen til Polen, sammen med ferdige vinduer til markedet vårt i Midt-Norge.

Kraftig reduksjon i Co2-utslipp
Overgangen fra trailertransport til tog gjør at det hvert år går rundt 200 færre utenlandske vogntog på den 1500 km lange strekningen mellom Polen og Helgelandskysten. I sum gir dette seks ganger mindre CO2-utslipp fra Natres vindusproduksjon på Hemnesberget.

I følge CargoNet økte mengden jernbanegods inn og ut av Norge med 16 prosent i fjor, og det går nå tre ganger så mange godstog mellom Oslo og Sverige sammenlignet med bare for et par år siden.

- Våre erfaringer med å legge om transporten på denne måten er utelukkende positive. Det er også prismessig gunstig, i tillegg til at det altså er veldig bra i forhold til klima og bærekraft, sier produksjonssjef Thomas Lie ved Natre på Hemnesberget.

- Så dette er en løsning som vi varmt kan anbefale andre bedrifter og bransjer å se nærmere på.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: