- Skal vi ta vare på næringslivet i distriktene så må bedriftene få tilgang på kompetanse lokalt

Ivar Grødal er medeier og daglig leder i trevarebedriften Henriksen Snekkeri AS i Arendal. Foto: Mona Hauglid.

Hvilken kompetanse trengs for å få et mangfoldig næringsliv ute i distriktene? Dette var ett av debatttemaene under årets "Arendalsuka", der trevarebedriften Henriksen Snekkeri var en av innlederne.

- I fjor omsatte vi for 48 millioner kroner. Vi driver godt, er 20 ansatte og vi lager flotte ting, men likevel sliter vi med å få tak i folk. Det er et paradoks.

Dette sier en engasjert Ivar Grødal, som er daglig leder og medeier i arendalsbedriften Henriksen Snekkeri AS. Under Arendalsuka innledet han til en debatt om hvor viktig det er med tilgang på relevante linje- og utdanningstilbud i eget nærområde, ikke minst på de videregående skolene.

- Vi trenger gode og relevante utdanninger i regionene der bedriftene ligger, og vi trenger at fylkene som eier av de videregående skolene tilbyr de utdanningene som næringslivet trenger. I tillegg må fylket også ta en mer aktiv rolle i å gjøre utdanningstilbudene bedre kjent, gjerne sammen med bransjen og bedriftene, sier Grødal.

- Vi har over flere år satset på lærlinger, men vi ser at når elevene ikke har gått på videregående skole i sitt eget nærområde så er det veldig lett for at de forsvinner når læretida er over. Det er derfor vi må få skoletilbudet nærmere der bedriftene er og der ungdommene kommer fra.

Også etterutdanning for ansatte
BNL er også opptatt av denne problemstillingen, og i tillegg peker BNL på at de ansatte i bedriftene også må kunne ta etterutdanning i kombinasjon med jobb uten at de trenger å flytte på seg.

- Tilgangen på riktig kompetanse er en av de store utfordringene for oss, sier Ivar Grødal i Henriksen Snekkeri.

- Det er nå 35 år siden bedriften vår startet opp, og det har naturlig nok vært både oppturer og nedturer i disse årene. Da vi kom inn i 2012 var det tett på konkurs, vi hadde ingen ordrer og ingen kunder.

- Nå har vi en sterk posisjon i markedet, ikke minst i Oslo-området, og vi produserer spesialinnredninger for nærmere 50 millioner kroner. Men vi trenger altså riktig kompetanse for å henge med og utvikle bedriften videre, og da er vi veldig avhengig av å ha lydhøre myndigheter med på laget, sier lederen i Henriksen Snekkeri.

Tiltak for å styrke lokale kompetanse
BNL har utarbeidet en kulepunktliste som de mener vil styrke tilgangen på riktig kompetanse lokalt, og som dermed vil bidra til å utvikle og styrke et mangfold av bedrifter i distriktene:

· Fylkene må dimensjonere yrkesfagene ut ifra samfunnets og næringslivets behov.

· Fylkene må telle både ungdommer og voksne når de vurderer behovet for klasser.

· Fylkene må i større grad tilby halve klasser og fjernundervisning for at også smalere Vg2-fag skal bli et tilbud utenfor byene.

· Rådgiverne både i ungdomsskolene og de videregående skolene må orientere seg godt om jobbmarkedet i nærområdet, og informere ungdommene om hva slags utdanninger som gir mulighet for jobb lokalt.

· Fagskolene må få rammer som gjør at de kan satse på etterutdanning.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: