Alle åtte fikk toppkarakter i teoridelen av svenneprøven: - Aldri sett maken til bedrift

Åtte av åtte: Ved trevarebedriften Knudsen Dørfabrikk AS har åtte av de ansatte bestemt seg for å ta svennebrev i snekkerfaget. Nå har alle åtte fått toppkarakteren 6 i teoridelen av svennebrevet. Bak fra venstre: Stig Knudsen, Roar Knudsen, Fredrik Wälsjö, Trine Rønning Byggstøyl og Egil Heimvik. Framme fra høyre: Tom P. Bjørnsson, Ådne Tendal og Rebekka Ebbesvik.

- Vi satser nå for fullt på kompetanse, fagutdanning og rekruttering. Det fører også til økt effektivitet, trivsel og forståelse for det vi driver med, sier daglig leder Roar Knudsen i Knudsen Dørfabrikk AS. Nå har alle åtte som skal ta svennebrev i snekkerfaget fått toppkarakteren 6 i teoridelen av fagprøven.

- Jeg tror aldri jeg har sett maken til den innsatsen og det engasjementet folkene ved Knudsen Dørfabrikk legger i dette, sier daglig leder Nils Terje Hagen ved opplæringskontoret Rogaland Tresenter AS.

- Det er helt fantastisk å se hvordan folkene ved Knudsen har tatt tak i dette med fagopplæring, kompetanse og rekruttering. De er til stor inspirasjon for resten av trevarebransjen, og de ser på dette som grunnleggende viktig for den videre utviklingen av selskapet.

- En del av et større bilde
Trevarebedriften Knudsen Dørfabrikk har et kundemessig tyngepunkt i Oslo-området, men har hele Norge som marked. Med sine 20 ansatte omsatte familiebedriften i Skånevik for knappe 50 millioner kroner i fjor.

- Det blir veldig spennende å se hvordan ting utvikler seg nå framover, når det er så mange usikre faktorer i markedet. Vi fokuserer på at vi uansett vil ha stor nytt av å tenke på fagutdanning, kompetanseheving, rekruttering og omdømmebygging som en del av et større bilde som også handler om å løfte fram og synliggjøre både snekkerfaget og bedriften, sier en engasjert Roar Knudsen, som er medeier og daglig leder i Knudsen Dørfabrikk AS.

- Vi vil løfte fagkompetansen også på andre områder i bedriften, og vi inviterer ungdommer på utplassering og bedriftsbesøk, for vi ønsker å ha mye tettere kontakt med skolene for å framsnakke det faget og den bransjen vi er en del av, sier Roar Knudsen.

- Jeg lovte at de av våre ansatte som greide å få toppkarakter på teorieksamen skulle få ei flaske champagne i premie, men at jeg måtte kjøpe inn åtte flasker hadde jeg vel aldri trodd. Det er jeg skikkelig stolt over, sier Roar Knudsen, som er én av de åtte som skal ta svennebrevet i løpet av de nærmeste tre årene.

- Champagneflaska ble ei fin gave til kona, for jeg er ingen stor champagne-entusiast.

I tillegg til de åtte som utdanner seg som snekker, så er det en som skal ta fagbrev som CNC-operatør i løpet av året, og en som vurderer å videreutdanne seg fra fagingeniør til ingeniør på høyskolenivå.

- Passer veldig godt inn
- Vi har hatt et tett og fint samarbeid med Knudsen Dørfabrikk. Det har blitt gjort en god kartlegging av kompetansen hos de ansatte i bedriften, og dette har gitt et godt grunnlag å jobbe videre ut ifra. Det er jo ikke bare i snekkerfaget det er behov for økt kompetanse, sier Nils Terje Hagen i Rogaland Tresenter.

- At åtte av åtte har fått karakteren 6 på teoriprøven er ikke mindre enn imponerende, jeg tror det resultatet skal bli vanskelig å slå. Og så har jeg også veldig sansen for måten de gjør dette på. De gjør en helthetlig og bevisst satsing på fagutdanning og kompetanse, og ser på dette også som en måte å omdømmebygge snekkerfaget og trevarebransjen på – som igjen vil bidra positivt til rekrutteringen av flinke fagfolk til bedriften.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: