EU faser inn såkalte digitale produktpass – trevarebedrift vil være i forkant på området

Roar Knudsen er daglig leder og hovedeier i trevarebedriften Knudsen Dørfabrikk AS i Skånevik i Vestland.

- Vår bedrift ønsker å være tidlig ute på dette området, og for trevarebransjen som helhet tror jeg det vil være veldig bra om vi er godt forberedt og posisjonert. Det kommer vi aldri til å angre på.

Daglig leder og hovedeier i trevarebedriften Knudsen Dørfabrikk AS i Skånevik, Roar Knudsen, var en av innlederne under arrangementet som GS1 Norway/Q3 Partners arrangerte under årets Arendalsuke, der tematikken og tittelen på foredragene var Hvordan treffer EUs krav til digitalt produktpass norske bedrifter?

- EU kommer til å innføre såkalte digitale produktpass om fire-fem år. Noen bransjer har allerede begynt å innføre det, og fra 2027 kommer dette til å bli et grunnleggende krav for store deler av næringslivet, sier Roar Knudsen, som har hatt fokus på disse problemstillingene over flere år.

- Sporbarhet er et sentralt stikkord i dette. Det kommer til å bli krevende å innføre det, men samtidig tror jeg det vil bli positivt når det blir fullt operativt, ikke minst for vår bransje. Det vil være i tråd med FNs bærekraftmål, og det vil gjøre forbrukerne og kundene våre tryggere på hva de får.

Klokt å være tidlig ute
Problemstillingen arrangøren ønsket å sette fokus på under Arendalsuka var følgende: I en sirkulær økonomi med ombruk og gjenbruk vil det være behov for å kjenne produktets historikk og vite hva det er laget av og hvor råvarene kommer ifra.

For å kunne lykkes med dette innfører EU såkalte digitale produktpass som inneholder opplysninger om alt fra hva produktet har medført av råvareuttak og produksjon til reparasjoner og gjenbruk.

Da blir spørsmålet hvordan dette treffer norske bedrifter, hvilken rolle digitale produktpass vil spille i overgangen til en sirkulær økonomi, og hvordan digitale produktpass kan gjøre det enklere for forbrukene å ta mer bærekraftige valg.

- Vår bransje bør absolutt begynne å forberede seg på dette, for det kommer uansett. Det vil være klokt å være tidlig ute og innarbeide dette i strategier, planer og tiltak, slik at vi er klare til å iverksette det så snart det blir krav om det, og gjerne før det også, oppfordrer Roar Knudsen.

  • Knudsen Dørfabrikk i Skånevik i Etne kommune i Vestland har et kundemessig tyngdepunkt i Oslo-området, men har hele Norge som marked. Med sine 20 ansatte omsatte familiebedriften for knappe 50 millioner kroner i fjor.

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post: