Viktig at de unge får tre frem!

Daglig leder Hilde Widerøe Wibe Foto: Heidi Dokter

Over hele landet er trevareprodusenter viktige bidragsytere for norsk, bærekraftig industrifremtid. Med en grønn fremtid i sikte, skal vi nå hylle arbeidet og talentene i vår bransje.

Norge trenger unge tre-entusiaster

Hilde Widerøe Wibe er daglig leder i Norske Trevarer med nesten 300 medlemsbedrifter. Hun sier at trevarebransjens bærekraftige bidrag til samfunnet må synliggjøres, og at Norge trenger flere til å gripe tak i de fantastiske mulighetene som ligger i trevareproduksjonens yrker.

I høst vil Norske Trevarer derfor fortelle historiene og framtidsvisjonene til unge talenter i medlemsbedriftene.

– Gjennom kampanjen «Tre frem!» vil vi i høst sette lupen på treet som viktig og riktig materiale i fremtidens bærekraftige industri. Fokuset vil være på de som skal skape våre treprodukter og lede norske, vinnende bedrifter inn i fremtiden, forklarer Widerøe Wibe.

En moderne bransje med grønn grunnmur

Med dagens klimautfordringer må hele næringslivet bidra til en grønn omstilling. Her har trevarebransjen allerede et svært godt utgangspunkt, ettersom at treet er et fornybart og bærekraftig materiale med lavt CO2 -utslipp.

Norge trenger håndverkere, teknologer og bedriftsledere som forstår viktigheten av å produsere varer med lokal kunnskap og norsk tre som viktigste bestanddeler.

– Med kloke hoder og flittige hender er det bransjens unge talenter og tre-entusiaster som skal videreutvikle, foredle og berike norsk trevareproduksjon og den norske byggenæringen. Nå skal de få tre frem!

Håpet er å inspirere flere til å velge trevarebransjen.

– Her ligger det et hav av muligheter, hvor tradisjon, skreddersøm og kvalitet går hånd i hånd med innovasjon og teknologi.

I trevareproduksjon skaper man vakre og nyttige håndverksprodukter av bærekraftige og naturlige materialer. Men dagens trevarefabrikk kjennetegnes ikke av sløydsalen alene.

– Automatiserte prosesser, maskiner og roboter lar bransjen kombinere det tradisjonelle håndverket med spennende, moderne teknologi.

Tre ute, tre inne

Treets mange positive egenskaper spenner vidt, fra tradisjon, kvalitet og helse, til bærekraft på samfunnsnivå.

I en analyse av hvor sirkulær norsk økonomi er, pekes det på hva vi kan gjøre for å utnytte ressursene bedre og bli flinkere på gjenbruk og ombruk. Størst sirkularitetspotensiale ligger i matsektoren – og nettopp i byggesektoren.

Heldigvis bygges det stadig mer i tre, og massivtre har blitt en nasjonal trend. Også på interiør- og designfronten velger forbrukere oftere innredning i trematerialer.

– Trevarebransjen opplever stor etterspørsel. Mange ønsker spesiallagde, ekte og praktiske produkter med lang levetid. Tenk dessuten på hvor godt det er for kropp og sjel å være ute i skog og mark. Det er mange fordeler ved å ta med oss naturen inn!

Flere forskningsstudier viser at naturmaterialer kan ha positive effekter på både fysisk og mental helse. Les mer om dette i intervjuet med professor Anders Qvale Nyrud ved NMBU.

At tre har helsemessige gevinster er også bakgrunnen til at mange offentlige bygg blir reist i massivtre. Skoler i tre kan gi bedre inneklima og dermed bedre læringsmiljø. En skole opplevde for eksempel at elevenes hodepine tok slutt.

Flere velger miljø og kvalitet 

Å velge tre har ikke minst store fordeler for miljøet. Tre er et naturmateriale som lagrer karbon, og i motsetning til mange andre industrimaterialer, gir tre et mye lavere klimagassutslipp.

– Vi må bort fra bruk og kast-samfunnet, og trematerialer kan både ombrukes og gjenvinnes. Å sikre lang levetid ved å gi treprodukter og treavfall nytt liv, står høyt på agendaen i hele byggebransjen. Treet er en fantastisk, fornybar ressurs.

I tråd med samfunnets grønne fokus, tar også forbrukerne grønnere valg. Stadig flere velger bærekraft og kvalitet fremfor kvantitet.

– Vi observerer at mange, og særlig unge mennesker, velger miljøvennlige kvalitetsprodukter i tre fremfor å stadig kjøpe nytt.

Fremtidens bransje

Med det grønne skiftet må bransjer og bedrifter være i stand til å omstille seg for ikke å sakke akterut. Det gjelder å tenke og handle i tråd med en bærekraftig fremtid.

– Byggebransjen er sitt ansvar bevisst, noe den må for å kunne være i forkant av utviklingen. Fremtidens vinnere blir dem som kan drive sitt virke med det fokuset som samfunnet trenger at de har.

I byggenæringen står produsenter av trevarer her i en særstilling, og er godt rustet til å oppnå suksess. Widerøe Wibe håper at bransjens yngre garde drar nytte av dette potensialet inn i fremtiden.

– Jeg håper at de vil vise frem og fortelle om håndverket og yrket sitt, og være stolte av alt det flotte de utvikler og produserer. Det har de nemlig god grunn til!