Fortsatt urolig marked, men mer stabile priser for noen produktområder

Salgsdirektør industri Ole Schei-Hansen i Fritzøe Engros AS.

- Situasjonen i markedet er noe mer oversiktlig enn for to-tre måneder siden. Vi ser at for noen produktområder har prisene stabilisert seg, men for andre produktområder er det fortsatt ustabilt. Markedet for kryssfiner er ekstra hardt berørt av boikotten av Russland.

Dette sier salgsdirektør industri Ole Schei Hansen i Fritzøe Engros AS i en kommentar til de økende bekymringene i trevarebransjen rundt priser og tilgangen på råvarer og nødvendige innsatsfaktorer.

- Det er fortsatt høy etterspørsel i markedet etter trevarer og det er begrensninger på tilgjengelig volum, sier Schei Hansen.

I tillegg til bortfallet av ferdigvarer fra Russland, er det også innsatsvarer til produsenter ellers i Europa som er borte fra markedet. Dette gjelder f.eks. komponenter i lim og melaminfilm.

- Roligere situasjon nå
- Men sammenlignet med de første ukene etter krigsutbruddet, så har situasjonen i markedet roet seg noe ned. Alle har fått orientert seg litt mer, og sammen med kundene finner vi etter hvert ulike måter å løse situasjonen på.

- Fritzøe Engros AS har langsiktige avtaler med gode leverandører, og stort sett klarer vi å levere nødvendig volum til kundene, sier Schei Hansen.

- Vær forsiktig med faste priser
Han råder samtidig trevarebransjen til å være forsiktig med å tilby faste priser over et lengre tidsrom uten å legge inn nødvendige forbehold.

- Det er fortsatt stor usikkerhet i hvordan dette utvikler seg de neste månedene og inn i 2023. Alle produsenter har kraftig økte kostnader på råstoff, andre innsatsfaktorer, transport og energi. Her kan det fortsatt skje mye uforutsett, sier Schei Hansen.

- Følger markedene nøye
- Samtidig er det også usikkerhet om hvordan etterspørselen i markedene i Europa og USA vil utvikle seg etter hvert som priser på alt fra bensin, energi, matvarer, byggematerialer, osv øker.

- Synker etterspørselen kraftig kan selvsagt tilgang på varer og prisnivåer endre seg. Vi prøver å følge dette nøye for å ta best mulig beslutninger, sier salsgdirektør industri i Fritzøe Engros AS, Ole Schei Hansen.Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Nyhetsbrev fra Norske Trevarer

Avmeldingen er mottatt!

E-post:

 

Meld deg på 0 nyhetsbrev: